Het gaat de elf organisaties van AgriNL vooral om lange termijn rust en het best haalbare voor de agrarische sector, in de politieke context waarin we ons bevinden.

Dat er keuzes gemaakt gaan worden is duidelijk. Er ligt een wet, en de gebiedsprocessen zijn gestart. In detail rammelt er van alles, in grote lijnen is het echter duidelijk; er moet stikstof worden gereduceerd. En wie regelmatig ecologen en andere experts spreekt, kan niet ontkennen dat veel stikstof effect heeft. Het is zaak dat het agrocluster op de plaats waar de pot wordt verdeeld, in Den Haag dus, tactisch en effectief het maximale weet binnen te halen. Dat is wat AgriNL deed. Door een telefoontje met Rutte, een bijeenkomst met de formateurs enzovoorts. Spijkers met koppen slaan op de juiste plaatsen! Zonder de ogen te sluiten voor enerzijds de belangen van het gehele agrocluster, en anderzijds de politieke en maatschappelijke realiteit.

Boeren zijn hierdoor overgeleverd aan een grillige politiek die naar willekeur over ons kan besluiten.
Hoe stom kun je zijn de kracht van het agrocluster op te blazen op een manier zoals Mark van de Oever in een vlog deed! Hoe stom kun je zijn door als boeren mee te gaan in grote ophef zonder reden, alleen omdat het je niet zint dat óók andere partijen zich inzetten voor de belangen van het totale agrocluster. Bedenk, LTO en daarmee de grootste vertegenwoordiging van de boeren, zat er bij! Sinds medio 2019 is Mark van den Oever in staat gebleken ieder constructief overleg om zeep te helpen, inclusief het veelgeprezen Landbouw Collectief. Door manipulatie en chantage wordt keer op keer niets bereikt. Strijdtaal als ‘het land platleggen’ en ‘Den Haag zal schudden op zijn grondvesten’ klinkt misschien stoer, uiteindelijk is er niets bereikt en bleken het loze woorden. En is er maar één de dupe: wij boeren!

Ook nu. In plaats van de kracht van het cluster te versterken is dit totaal kapotgemaakt. Er blijven slechts verliezers over. De ene na andere partij deed de afgelopen dagen afstand van de plannen en/of van AgriNL, hoewel men al bijna een jaar kennis heeft genomen van deze plannen. In plaats van te gaan stáán voor duidelijkheid en perspectief!

De angst regeert, en individuele belangen moeten worden beschermd. Dus trekt iedereen z’n keutel in en redt wat er te redden valt. Ook LTO vreest het sentiment van ‘boze boeren’, omdat al eerder is gebleken dat het redelijke gesprek over de inhoud onmogelijk geworden is.

In plaats van een voorbeeld te nemen aan NGO’s en natuur- en milieuclubs die ieder op eigen terrein elkaar versterken, maar elkaar nooit zullen kapotmaken, maken boeren zelf en partijen in de keten fout na fout en wordt de sector door verdeeldheid te grabbel gegooid.

Boeren zijn hierdoor overgeleverd aan een grillige politiek die naar willekeur over ons kan besluiten. Niet gehinderd door kennis van zaken of zorgvuldig begeleid door belangenbehartigers en ketenpartijen. Zo graven we ons eigen graf en roepen we de ellende over onszelf af. Daar gaat geen trekkertochtje nog iets aan veranderen!
Dit artikel afdrukken