Daarmee is er weer een nieuwe aflevering in de al sinds het begin van de eeuw durende strijd over de vraag of biologisch landbouw een niche is voor idealisten en verwende mensen of de toekomst van onze voedselvoorziening.

Omvattende studie
Het omvattende karakter van de studie valt op. De onderzoekers analyseerden 115 onderzoeken waarin de rendementen van conventionele en biologische teelt met elkaar worden vergeleken. Andere vergelijkende studies baseerden zich tot nu toe op veel kleinere aantallen onderzoeken.

Biologisch: -19,2% ten opzichte van gangbaar
Het onderzoek concludeert dat biologisch ‘slechts 19,2%’ minder opbrengt dan conventionele landbouw. Dat zou een kleinere yield gap zijn dan uit eerdere schattingen kwam. In Nederland toonde echter Martin van Ittersum (WUR) in 2012 al eens aan dat het productiegat tussen biologisch en gangbaar gemiddeld 20% bedraagt.
Het Berkeley-team benadrukt dat er grote verschillen zijn tussen gewassen. Zo zou er bijvoorbeeld nauwelijks verschil in opbrengst zijn tussen biologische linzen en bonen en gangbare.
Dat zou betekenen dat peulvruchten beter uitsluitend biologisch kunnen worden geteeld. Van Ittersum adviseerde destijds echter te kiezen voor gangbaar indien de inzet van beleid uitgaat van voedselproductie om zoveel mogelijk mensen te voeden.

Over op agro-ecologische landbouw
Het vergelijkende Berkeley onderzoek concludeert dat onderzoek veelal een bias kent vanuit de conventionele manier van naar landbouw kijken. Andere landbouwpraktijken zouden de opbrengst van biologisch significant kunnen vergroten. Door gewassen agro-ecologisch samen te laten groeien zoals ze dat ook in de natuur doen en intensievere en slimmere gewasrotatie zou heel veel winst te behalen zijn, zegt eerste auteur Lauren Ponisio op de nieuwssite van Berkeley. Agro-ecologie zou bestrijdingsmiddelen en meststoffen sparen en dus de slimmere opvolger zijn van de biologische landbouw.

’We kunnen niet door met gangbaar’
Ponisio's hoogleraar, Claire Kremen, gaat nog verder. Zij acht biologische landbouw wel degelijk geschikt als basis voor de voedselvoorziening van de wereld. Wat zij ‘industriële landbouw’ noemt zou kunnen worden vervangen door biologische en geheel nieuwe agro-ecologische vormen van landbouw. “Het is belangrijk te bedenken dat we nu al veel meer voedsel maken dan nodig is voor iedereen.” Feitelijk verwijst ze daarmee naar de noodzaak om voedsel niet meer te verspillen. Naar schatting gaat tussen de 30 en 50% van het geproduceerde voedsel verloren voor consumptie, zodat er meer te winnen is door het voorkomen van verspilling, dan het opjagen van de productie voor de 9 à 10 miljard mensen die we in 2050 verwachten. Daarnaast zegt ze met zoveel woorden dat de huidige landbouw de huidige 7 miljard mensen reeds kan voeden als het voedsel eerlijk verdeeld zou zijn. Piece of cake dus, want als we het nu al kunnen en nog eens de helft uit non-verspilling kunnen halen dan rekent biologisch opeens wel rond. Een verlies van bijvoorbeeld 10% ten opzichte van gangbaar, maar een winst van 50% door verspilling uit te bannen zorgt voor 135% van de huidige beschikbare hoeveelheid voedsel. Daar kan dus 35% van 7 miljard mensen méér mee gevoed worden. Dat zijn 9,45 miljard mensen.

En daarom, zegt Kremen, moet de wereld ‘om’ op biologische agro-ecologische teelt. “We kunnen niet domweg doorgaan met het produceren van voedsel zonder goed om te gaan met de bodem, water en biodiversiteit.”

Overtuigd?
OK, ben je nu overtuigd of is het gewoon de zoveelste episode in de biologisch-gangbaar controverse omdat er nog een gat in dit verhaal zit? Foodlog telt immers net zoveel bio-criticasters als aanhangers van een meer op natuurlijke leest geschoeide landbouw.
In The Washington Post deden onlangs de restaurantcriticus Mark Bittman, de journalist Michael Pollan en de jurist en voormalige VN-rapporteur Olivier de Schutter een oproep aan de regering van de VS, die volkomen afhankelijk is van de waarheid van de stellingen van Kremen.

Fotocredits: intercropping aubergines, pompoen en kip, hardworkinghippy
Dit artikel afdrukken