Het Belgisch Ketenoverleg Agrovoeding heeft een akkoord bereikt om varkensboeren €30 miljoen en melkboeren €46 miljoen steun te verlenen. Het gaat om een eenmalige rechtstreekse toeslag.

'Milderen inkomensvolatiliteit'
Op zuivel- en varkensproducten zal een tijdelijke toeslag worden doorberekend. Melkveehouders ontvangen een toeslag op de melkprijs. Fokvarkenshouders krijgen een forfaitair bedrag per aanwezige zeug.

Ze hopen dat de EU hun initiatief overneemt als een 'innovatief pilootproject' in het kader van een noodzakelijke update van het GLB rond het vraagstuk van de voor familiebedrijven moeilijk te verwerken prijs- en inkomensvolatiteit van internationale markten
De partners in het Ketenoverleg zijn boeren, verwerkers en retailers. Ze zullen de komende zes maanden werken aan een structuur die na de tijdelijke maatregelen "de inkomensvolatiliteit in de betrokken sectoren kan milderen." Ze willen daarmee familiale landbouwbedrijven beschermen tegen te grote prijsschommelingen op de wereldmarkt.

Vernieuwing GLB rond prijsvolatiteit
Het Ketenoverleg vraagt van de Europese Commissie steun voor maatregelen voor vernieuwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid door daarvoor gelden vrij te spelen vanuit de zogenaamde 'Tweede Pijler' van het Landbouwbeleid van de EU. Ze hopen dat de EU hun initiatief overneemt als een 'innovatief pilootproject' in het kader van een noodzakelijke update van het GLB rond het vraagstuk van de voor familiebedrijven moeilijk te plooien pieken en dalen van de snel en onzeker bewegende internationale grondstoffenmarkten waartoe ook hun agriproducten zijn gaan behoren.
De Belgen lijken daarmee te hopen hun grotendeels exportgerichte landbouw via Europees beleid te kunnen redden. De lokale verkopen kunnen immers niet de verliezen op de totale agro-productie goedmaken. De Tweede Pijler gelden zijn bedoeld om het platteland te onderhouden en geordend te houden, maar kunnen ook worden ingezet als economisch steunmaatregel indien die orde verstoord dreigt te raken.Het totaalbedrag van 76 miljoen euro is een belangrijke tegemoetkoming van de industrie en de grootwinkelbedrijven aan de boeren
Uniek in Europa
Het totaalbedrag van 76 miljoen euro is een belangrijke tegemoetkoming van de industrie en de grootwinkelbedrijven aan de boeren, meldt De Standaard. Toch is het bedrag nog niet voldoende. ‘We proberen nu om tijdelijk soelaas te bieden aan de landbouwbedrijven, maar het bedrag dekt niet het volledig verlies. De boeren zullen dus moeten blijven opdraaien voor het verlies van de afgelopen maanden", zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond en tevens voorzitter van het Ketenoverleg.

De Belgische oplossing zal op 7 september worden voorgelegd op de Europese landbouwraad. Een dergelijk consensusdocument is uniek in Europa, schrijft De Boerenbond in een gezamenlijk persbericht van het Ketenoverleg.

Nederlands grootste coöperatie, Royal FrieslandCampina, besloot afgelopen week zijn leden geen prijssteun te geven. Ook de Nederlandse overheid besloot varkenshouders nul op het rekest om steun te geven. In Frankrijk steunen de supermarkten de boeren tijdelijk. Grote Franse verwerkers hebben aangegeven daaraan geen medewerking te verlenen. In Engeland geeft een aantal supermarkten steun door een premie op de melkprijs te betalen. EU-commissaris Phil Hogan van Landbouw zei afgelopen week nadrukkelijk niet te willen nadenken over quotering, zodat er van mag worden uitgegaan dat de Europese Commissie vooralsnog afwijzend staat tegenover 'steun' via overheidsmaatregelen.

Vanuit de Nederlandse (vee)handel werd onmiddellijk op dit bericht gereageerd dat de unieke Belgische plannen wellicht stranden voor de Mededingswet, die het vormen van constructies om consumenten oneigenlijk hoge prijzen te kunnen berekenen, verbiedt.Fotocredits: Piet van Themse (titelfoto), Wikipedia; detail perspresentatie, Boerenbond
Dit artikel afdrukken