Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft een nieuw fonds van $2 miljard (€1,7 miljard) ingesteld om toekomstige rechtszaken over onkruidbestrijdingsmiddel Roundup te schikken.

Met de overname van Monsanto erfde Bayer ook de claims die tegen het Amerikaanse bedrijf liepen over de mogelijke kankerverwekkendheid van Roundup. Bayer is die claims altijd blijven weerleggen op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Het bedrag staat los van de megaschikking van $10,9 miljard waarmee Bayer in de zomer van 2020 (mede dankzij de coronapandemie) vrijwel alle 125.000 lopende rechtszaken over de vermeende kankerverwekkendheid van onkruidbestrijdingsmiddel Roundup wist te schikken.

Het voorstel werd woensdag aangeboden bij de Californische rechter Vince Chhabria. Hij plaatste indertijd vraagtekens bij de 'adekwaatheid en eerlijkheid' van die megaschikking. Onderdeel daarvan was het instellen van een wetenschappelijk panel, dat definitief moest uitwijzen of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend is. Chhabria vindt echter dat de jury in de rechtszaal moet beslissen of de onkruidverdelger kanker veroorzaakt omdat wetenschap niet altijd eenduidig kan zijn, maar het recht werkt op basis van ja/nee oordelen.

Het nieuwe bedrag is bedoeld voor toekomstige claims van mensen bij wie de diagnose non-Hodgkin lymfoom - een zeldzame vorm van lymfklierkanker - is gesteld en die vóór hun diagnose aan de onkruidverdelger zijn blootgesteld, aldus Deutsche Welle. Het geld komt beschikbaar in de vorm van compensatie (tot $200.000) en dekking van de kosten van voorlichting en diagnostische bijstand. Ook dit keer maakt een wetenschappelijk panel onderdeel uit van het schikkingsvoorstel, maar de bevindingen van dit panel zijn niet wettelijk bindend.
Deutsche Welle - Bayer sets up huge fund to fend off future Roundup lawsuits | DW | 03.02.2021
  • Deel
Druk af