Afgelopen week lieten advocaten van beide partijen de rechter weten dat er nog eens duizenden zaken geschikt zijn, schrijft Schweizer Bauer. Het lijkt er dan ook op de hele juridische afhandeling van het Monsantodossier binnen de getroffen voorziening van $11 miljard gaat passen. De door Bayer ingehuurde top-mediator Ken Feinberg is zelfs "grenzeloos optimistisch" volgens Reuters.

Optimisme
Dat optimisme is gebaseerd op de ontwikkeling die rechtszaken sinds begin dit jaar doormaken als gevolg van de coronacrisis. Met de overname van Monsanto, voor $66 miljard in 2018, haalde Bayer zich ook duizenden rechtszaken op de hals van mensen die claimden kanker te hebben gekregen van de werkzame stof glyfosaat in het Monsanto-product Roundup. Bayer heeft steeds ontkend dat glyfosaat kankerverwekkend zou zijn en baseert zich daarbij op autoriteiten als de Amerikaanse Environmental Protection Agency.

Zeker toen in de eerste drie zaken miljoenenbedragen (en in één geval zelfs $2 miljard) aan schadevergoedingen werden toegekend, nam het aantal claims snel toe. Bayer ging in beroep, maar de zaken stapelden zich op, dankzij daarvoor ijverende advocaten die zelfs met tv-spotjes actief cliënten werven. Zij hoopten op een schikkingsbedrag van meer dan $30 miljard.

Stilstand
Met de uitbraak van de coronacrisis en de daaropvolgende lockdowns kwam echter de rechtsgang tot stilstand, aldus Insurance Journal. "Er waren geen jury's en geen rechtszaken," zei Ken Feinberg in juni. En zonder rechtszaken zat er niet veel anders op dan schikken. Want wie kan voorspellen hoe lang de pandemie gaat duren, met of zonder vaccin? Hoe lang zouden de veelal zieke cliënten, die het geld hard nodig hebben, het volhouden?

Dat bood Bayer de gelegenheid separate onderhandelingen te beginnen met de tientallen advocaten die Roundup-zaken aangespannen hadden voor honderden of duizenden cliënten. Het tot dan toe gesloten front van de Roundup-zaken vertoonde barsten. Inmiddels is de ene na de andere advocatenfirma akkoord gegaan met de schikking.

Het schikkingsvoorstel behelst een bedrag van circa $9,5 miljard voor de schikkingen - ook van toekomstige zaken -, en daarbovenop nog $1,5 miljard voor wetenschappelijk onderzoek dat definitief moet uitwijzen of glyfosaat kankerverwekkend is - of niet. Als het allemaal een beetje wil lukken, kan de koers van Bayer weer stijgen. Die heeft de afgelopen jaren zwaar te lijden gehad van de glyfosaat-lijken in de kast.

Bron: Yahoo Finance
Dit artikel afdrukken