De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) slaat bij de Tweede Kamer alarm over de financiële positie van agrarische ondernemers. "De overheid maakt investeren met een langere termijnhorizon nagenoeg onmogelijk voor agrarisch ondernemers," aldus Boerderij. Bovendien zullen de veranderende financieringsregels voor banken (de zogenoemde Basel IV-richtlijnen, die vanaf 2023 gaan spelen) de ruimte voor kredieten aan boeren en tuinders verder verminderen.

Voor boeren en tuinders is door "stelselmatig veranderende regelgeving en maatschappelijke behoeften (...) een strategische koers nagenoeg onmogelijk, terwijl de terugverdientijd van investeringen vaak zelfs langer dan tien jaar is. Dat wringt in de dagelijkse praktijk”, schrijft de werkgroep agrarische zaken van de NVB, waarin ABN Amro, ING, Rabobank en Triodos verenigd zijn. “Het belangrijkste wat agrarisch ondernemers nodig hebben is perspectief op een rendabele toekomst."

Basel IV gaat betekenen dat agrarische ondernemers meer op rentabiliteit en liquiditeit worden beoordeeld en minder op de waarde van bezittingen als grond, gebouwen en installaties. “Juist de rentabiliteit en liquiditeitspositie van agrarische ondernemers zijn volatiel”, aldus de banken. Het weer en natuurlijke omstandigheden leiden tot grote schommelingen in de inkomsten en hebben direct gevolgen voor de liquiditeit van agrarische bedrijven. Zo is onder invloed van de coronacrisis de gemiddelde waarde van de rekening-courant van akkerbouwbedrijven fors gedaald, van 50.200 euro in maart naar 19.800 euro in juni, blijkt uit de liquiditeitsmonitor van ABN Amro.

De NVB pleit voor een overheidsbeleid dat "een eerlijke prijs stimuleert, en waarbij alle ketens in de keten – inclusief banken – betrokken zijn. Daarnaast moet het beleid ondernemerschap en kennisontwikkeling stimuleren op een gelijk internationaal speelveld."
Boerderij - Registratie - Boerderij.nl
  • Deel
Druk af