Dat is de uitkomst van een onderzoek van het RIVM onder 450 scholen. Kantines bieden steeds meer producten uit de Schijf van Vijf aan en minder snacks en frisdrank. Het aanbod van fruit, light frisdranken en soep is gestegen ten opzichte van 2010-2011 en het aanbod van snoep en candybars gedaald. Ook zijn de gezonde ‘basisproducten’ goedkoper dan ongezonde producten. Wel hebben meer scholen van het voortgezet onderwijs gefrituurde snacks in het aanbod; 15% van de scholen verkocht dit in 2010-2011 ten opzichte van 20% nu.

Automaten
Het aanbod in de fris- en snackautomaten is volgens het RIVM ‘duidelijk ongunstiger dan in de kantine’. 83% van de scholen heeft een frisdrankautomaat en 70% een snackautomaat. Ten opzichte van 2010-2011 bieden minder scholen uit het voortgezet onderwijs suikerrijke frisdranken in de automaten aan, maar vaker light-varianten of andere laagcalorische dranken. Ongeveer de helft van de scholen heeft een watervoorziening buiten het toilet.

Je kunt als school nog zo met gezonde voeding bezig zijn, als je niets aan de inhoud van de automaten doet, verlies je het effect
Gezonde omgeving
Van de scholen die de online vragenlijsten invulden geeft 90% van de middelbare scholen en 70% van de mbo-scholen aan dat informatie over gezonde voeding deel uitmaakt van het lesprogramma of projecten. Het beleid over gezonde voeding binnen school is bij de helft van de scholen schriftelijk vastgelegd. Minder dan 5% heeft ook afspraken gemaakt met eetfaciliteiten buiten school, zoals snackbars en supermarkten.

Volgende stappen
Meer verbeteringen zijn te behalen door witbrood te vervangen door volkorenbrood, op meer plekken water gratis en hygiënisch aan te bieden en door frisdrank- en snoepautomaten te verwijderen. Ook beveelt het RIVM aan dat scholen nog meer gebruik maken van integrale programma’s zoals De Gezonde Schoolkantine. ‘In deze programma’s is aandacht voor alle aspecten van een gezonde voedingsomgeving, zoals het voedingsaanbod, het beleid, educatie en signalering’, aldus het rapport.

Staatssecretaris Martin van Rijn, die opdracht voor dit onderzoek, gaf pleit voor een gezonder aanbod in de automaten; “Meer snackgroente en minder snoep!”. Onderzoeker Matthijs van den Berg van het RIVM is het daarmee eens. “De automaten zitten de gezonde school in de weg. Je kunt als school nog zo met gezonde voeding bezig zijn, als je niets aan de inhoud van de automaten doet, verlies je het effect.''
Dit artikel afdrukken