Hoewel de Tweede Kamer afgelopen dinsdag een motie van de PvdD aannam die het gebruik van pesticiden wil uitfaseren per 2035, gaat demissionair minister Schouten die nu niet uitvoeren. Ze deelt de vrees van BBB en VVD dat een snelle invoering van die motie flink kleinere oogsten tot gevolg kan hebben. Dat heeft regionaal consequenties voor de voedselzekerheid, maar het heeft vooral voor boeren en tuinders grote gevolgen. Nederlandse boeren zouden door de maatregel geconfronteerd worden met een significant groter risico op oogstverlies dan hun collega's in het buitenland, zodat ze economisch in een vrije val worden gestort.

De minister geeft aan dat de EU al bezig is te bepalen van welke pesticiden wetenschappelijk is aangetoond dat ze schadelijk zijn. Die wil de EU gaan verbieden. Deze weg vervolgen vindt Schouten op dit moment de juiste. Caroline van der Plas van BBB zei dat de motie vooral is gesteund door Kamerleden die geen idee hebben van de landbouwkundige werkelijkheid. Zij wil samen met de VVD op korte termijn hoorzittingen met deskundigen organiseren om de Kamer beter te informeren.

Achtergrond van de motie is de wens om de biodiversiteit te beschermen door de vermindering van pesticidengebruik door boeren. De Europese Commissie wil het gebruik terugbrengen tot 50%, maar dit is niet genoeg voor de PvdD, die zich beroept op het burgerinitiatief 'Red bijen en boeren', dat vraagt om een volledig verbod op pesticiden in 2035 en meer dan een miljoen keer is ondertekend. Schouten vindt de motie multi-interpretabel en erg algemeen geformuleerd. "Zo is het niet duidelijk welke middelen hier allemaal onder zouden vallen. We werken al aan de uitfasering van hoogrisicomiddelen. De laagrisicomiddelen hebben we juist nodig."

De stelling dat de landbouw op korte termijn zonder agrochemie zou kunnen is uiterst gewaagd. De middelen en hun toepassing brengen hoge kosten met zich mee. Dat laat zien dat boeren de middelen niet voor hun lol gebruiken maar nodig hebben in hun productiesysteem. Ook Foodlog liet eerder zien dat technologie en chemie noodzakelijk zijn om wereldwijd de voedselproductie te kunnen blijven garanderen.
  • Deel
Druk af