De Melkveewet hield de afgelopen maanden boer en parlement in spanning. Terwijl de VVD om economische redenen meer groei wil toestaan, wil de PvdA die groei om ecologische reden beperken. Zelfs de Eerste Kamer bemoeide zich uitzonderlijk actief met het beleid. Nadat de Melkveewet eind 2014 snel door de Tweede en Eerste Kamer was gejaagd, vroeg de Eerste nadrukkelijk om betrokkenheid bij de Algemene Maatregel van Bestuur die politiek nodig was om de Wet alvast aan te nemen door uitvoeringsaspecten in een later stadium nog via de Maatregel te kunnen toevoegen.

Rem op niet-gegrondgebonden groei
Melkveebedrijven moeten hun grondgebonden karakter behouden en versterken.
De maatregel betekent dat grote melkveehouders met weinig grond, 50% van hun overschot niet-grondgebonden hoeven te maken
Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer waarmee ze de Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) grondgebondenheid aanbiedt. Dat betekent dat melkveebedrijven die uitbreiden dat voor een deel moeten baseren op meer grond.
In de parktijk betekent dit dat boeren die een fosfaatoverschot (een van de voedingsstoffen in mest) hebben via een staffel deel niet-grondgebonden kunnen groeien. Tot 20 kilo overschot per hectare mogen ze via mestverwerking (en dus zonder grondgebonden toepassing van hun mest) groeien. Bij overschotten tussen de 20-50 kilo moeten ze 25% van hun mest grondgebonden toepassen. Bij overschotten boven de 50 kilo moeten ze 50% van hun overschot via bemesting op akkers weten te realiseren.De maatregel betekent dat grote melkveehouders met weinig grond, 50% van hun overschot niet-grondgebonden hoeven te maken. Naar verwachting zullen de kleinere bedrijven geen gebruik maken van hun mogelijkheid tot niet-grondgebonden groei.

Deze maatregelen moeten voorkomen dat bedrijven gemakkelijk door kunnen groeien. Investeringen in grond zijn immers kostbaar. De kleinere bedrijven zullen vermoedelijk weinig gebruik maken van verwerking; de grotere zien een rem op groei omdat ze zich niet los kunnen maken van de verplichting om tevens in grond te investeren.

De PvdA toont zich bij monde van Kamerlid Sjoera Dikkers tevreden met het behaalde resultaat.'Draagvlak voor groeimarkt belangrijk'
De vraag is of de AMvB de instemming van de beide Kamers haalt. In Trouw zegt Dijksma vandaag dat ze hoopt op 'brede politieke steun'.
de oplossing moet ook werkbaar zijn voor de bedrijven. Dit is wel een groeimarkt
Dat zinnetje duidt erop dat de coalitie zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer steun heeft weten te organiseren om alle gedoe over de Melkveewet eindelijk af te kunnen sluiten. Boerenkoepel LTO toont zich tevreden omdat de AMvB "eindelijk duidelijkheid" biedt voor de melkveehouders. Het melkquotum wordt immers per 1 april afgeschaft. Er mag dan ook rustig gesteld worden dat het landsbestuur en de politieke verhoudingen hebben gezorgd voor een bestuurlijk onelegante omgang met de belangen van ondernemers.

De gedeeltelijke grondgebonden groei is belangrijk, zegt de staatssecretaris in Trouw, "voor het draagvlak van de melkveesector. Maar de oplossing moet ook werkbaar zijn voor de bedrijven. Dit is wel een groeimarkt." Dat zegt ze in lijn met EU-commissaris Phil Hogan die afgelopen week duidelijk maakte dat de EU inzet op een specialisatie van de EU in zuivel.

De Kamerbrief en de 21 pagina's toelichting die daarbij horen zijn te vinden op de website van het ministerie van EZ.

Toegevoegd 16:00h:
Boerderij meldt dat de verwachte politieke meerderheid inderdaad is bereikt in de Tweede Kamer en dat CDA en D66 positief zijn over de AMVB. De ChristenUnie vindt het voorstel minder streng dan verwacht. Naar verwachting is ook in de Eerste Kamer voldoende steun voor de AMVB georganiseerd, zodat die als een feit mag worden beschouwd.


Fotocredits: Koeien in de Krimpenerwaard, Bert Knot
Dit artikel afdrukken