Op de International Production and Processing Expo (IPPE) bleek afgelopen week blakend vertrouwen in de pluimveesector. Terwijl Europa kreunt en steunt, lieten meer dan 30.000 bezoekers van over de hele wereld lieten zich in Atlanta op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken in kippen- en pluimveeland.

Optimisme
Het vertrouwen kwam volgens de aanwezige standhouders tot uiting in de grote bezoekersaantallen en vooral de belangstelling om te investeren en zaken te doen. Ed Wood (van CSB-Systems, dat in oktober het kipverwerkingssysteem !Poultry introduceerde) verwacht zeker een jaar tot 18 maanden goede vooruitzichten, voordat overproductie de markt weer zal afremmen. "Als je nu geen geld verdient in de kippen, gaat je dat nooit meer lukken", zegt hij in Global Meat News. Volgens hem zorgt de aantrekkende Amerikaanse economie, in combinatie met de lage brandstofprijzen, ervoor dat mensen iets meer te besteden hebben. En een deel daarvan besteden ze aan eten.

Efficiëntie in de keten verhogen
Dat betekent dat de IPPE-bezoekers in de rij stonden voor bijvoorbeeld nieuwe automatische slacht- of ontbeenmachines. Dit soort machines is er op gericht de efficiëntie in de keten van boer tot winkelschap te verbeteren. Verbeterde (voedsel)veiligheid, minder arbeidskosten, hogere opbrengsten (al dan niet in de vorm van minder snijverlies), nauwkeurigere orderverwerking (door meer data per individuele kip, niet alleen per partij) en efficiëntere belading en distributie dragen allemaal bij aan een snellere en betere verwerking.

Vanmiddag werd bekend dat de olieprijs alweer snel aan het stijgen is.

Fotocredits: 'Face', hyper7pro
Dit artikel afdrukken