De strenge lockdown die eerst werd ingesteld om verspreiding van corona te voorkomen en de ziekte-uitbraken na het versoepelen van de maatregelen hebben de Chinese economie hard geraakt. De productie en export van consumentenproducten zijn sterk gedaald en de inkomens van de burgers hebben ook een klap gekregen.

Consument wil goedkope zuivel
De vraag naar zuivel en andere levensmiddelen uit het midden en hogere prijssegment is behoorlijk verminderd, meldt bijvoorbeeld de Global Times. Er wordt vooral goedkope zuivel gekocht. De Chinese zuivelbedrijven willen blijven verkopen en hebben daarom hun prijzen sterk moeten verlagen. Dat heeft weer tot gevolg gehad dat ze de melkveehouders minder zijn gaan betalen en soms ook de melk niet meer ophalen. Boeren zijn in reactie daarop overgegaan tot de dumping van melk en het slachten van melkkoeien.

Volgens de officiële Chinese media komt dat weliswaar weinig voor, maar wel kent iedereen de verhalen erover. Op social media is in China minder terughoudendheid over het probleem.

Hoge voerkosten door import
De productiekosten van melk (en ook vlees) zijn hoog. Dat komt doordat er maar een beperkt areaal aan ruwvoergewassen kan worden geteeld en er dus veel voer moet worden geïmporteerd, uit onder meer de VS, Canada, Argentinië. In augustus 2021, toen alles nog goed ging, bedroeg de melkprijs omgerekend bijna 60 cent per kilo, een recordprijs. Inmiddels is de prijs gezakt naar een kleine 53 cent, terwijl de voerkosten door hoge inflatie de pan zijn uitgerezen.

Zorg om veestapel
Om te voorkomen dat nog meer koeien worden geslacht en er volgend jaar een veel te kleine melkveestapel overblijft, hebben regionale autoriteiten subsidies in het leven geroepen om melkveehouders door de moeilijke tijden heen te helpen. Ook worden zuivelverwerkers onder druk gezet om geen al te lage melkprijs uit te betalen en wel alle melk op te halen. De extra kosten die ze daarmee maken, moeten ze later als het beter gaat maar weer verhalen op de melkveehouders, zo wordt gesteld.

Economie moet weer op gang
Het valt moeilijk te controleren of het allemaal gaat zoals de autoriteiten zeggen dat het moet, maar een feit is dat de Chinese melkveehouderij momenteel door een diep dal gaat. Daar kunnen ze pas weer uitkomen als de economie weer aantrekt en de consumenten weer ruimer bij kas zitten. Op dat moment wachten ook de exporteurs van allerlei voedingsmiddelen naar China. Afgaande op de berichten uit China, kan het nog wel even duren voordat het echt beter gaat.


Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Boerenbusiness, Foodbusiness en Foodlog.
Dit artikel afdrukken