Vraag je een gemiddelde consument of hij of zij biologisch wil eten, dan zegt 52% ja. Tegelijkertijd weet 56% van de consumenten niet wat het verschil is tussen biologische en niet-biologische producten. Dat blijkt uit onderzoek van Future of Food Institute, in opdracht van Bionext.

Consumenten vinden biologische producten over het algemeen duur. Circa 45% van de Nederlandse consumenten zegt bereid te zijn om 10% meer te betalen voor biologische producten. Zijn die biologische producten meer dan 20% duurder dan niet-biologische, dan zakt die koopbereidheid naar 35%. "Zolang we niet uitleggen waar biologisch voor staat, verandert er niets," zegt Michaël Wilde, directeur Bionext. "Dit onderzoek bevestigt dat we als sector nog beter en vaker moeten communiceren wat biologisch is. We zullen als hele keten aan de slag moeten om de consument mee te nemen in de meerwaarde van biologisch.”

In het onderzoek kregen 500 consumenten uitgelegd wat biologisch inhoudt: geen chemische bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest, meer ruimte voor dieren. Dat betekent ook een arbeidsintensievere teelt en hoger kostenniveau voor de boer.

Na de uitleg steeg de bereidheid van consumenten die zeiden bereid te zijn om 10% meer te betalen voor biologische producten tot 75%. Het meest aansprekende argument bleek geen chemische bestrijdingsmiddelen (43%), gevolgd door dierenwelzijn (27%) en geen toegevoegde kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen (26%).
.
Vorig jaar bleek uit een onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) dat Nederland achterloopt in biologische consumptie en achter zal blijven lopen omdat de consument niet meer geld voor biologisch over heeft. Zelfs met de 40% van de consumenten die in het onderzoek aangeven een groter aanbod biologisch eten in hun supermarkt te wensen, de 15% die van plan is in het nieuwe jaar een groter aantal biologische producten te kopen en de 78% die evenveel biologisch blijft kopen, zal Nederland achterblijven bij het streven van Eurocommissaris Frans Timmermans om de Europese biologische landbouw te vergroten tot 25% in 2030. Het Nederlandse biologische areaal blijft steken op 4%, het marktaandeel op 3,2%. Binnen de EU is 8,1% van het landbouwareaal biologisch. In 12 lidstaten is 10% van het landbouwareaal biologisch, met als koplopers Liechtenstein (met 41% ook wereldkampioen) en Oostenrijk (26,1%).

Over de voordelen van biologisch voor milieu en klimaat valt te twisten. Biologische teelt vergt circa 20% meer landgebruik. Dat bedreigt de ruimte die overblijft voor de natuur. Omdat er veel voedsel wordt verspild, zou het nadeel kunnen worden opgevangen. Verspilling stopt echter alleen bij een forse verhoging van de prijzen van voedsel. Dat kost besteedbaar inkomen en daarmee welvaart, zaken waar consumenten niet gemakkelijk begrip voor opbrengen.
Reageer
  • Deel
Druk af