De beide Aldi's - twee aparte ondernemingen, die deels wel samen optrekken - streeft er naar "de glyfosaatgehaltes duidelijk te reduceren, in het beste geval de inzet compleet uit te sluiten”. Dit voorjaar droeg Aldi Süd de leveranciers van zijn graan- en rijstproducten ook al op het glyfosaatgehalte in hun producten terug te brengen tot 20% van de EU-normen.

Dit keer wil Aldi van de leveranciers van vlees, zuivel en eieren onder meer weten "hoe hoog de glyfosaatgehalten in het gegeven geval in het voer zijn, hoe het voer is samengesteld en binnen welke termijn de inzet van het middel volledig kan worden beëindigd. Tevens wordt gevraagd of de leveranciers producten kunnen noemen waarvoor glyfosaat heel zeker niet is toegepast", aldus Boerderij.

De nieuwe stap lijkt ingegeven te zijn door de twijfel in de Duitse politiek en de negatieve gevoelens onder de Duitse bevolking ten aanzien van glyfosaat. Vorige maand gaven de Duitsers onverwacht de doorslag bij de verlenging - met 5 jaar - van de Europese toelating van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel. Inmiddels hebben juristen van de Duitse Bondsdag uitgezocht dat een nationaal Duits verbod op glyfosaat niet tegen de EU-regelgeving in zou druisen. Ook de Fransen werken aan een nationaal verbod, dat glyfosaat al binnen 3 jaar uitfaseert.

Dit artikel afdrukken