De overheid wil reguleren, maar komt van de regen in de drup. De afschaffing van de RUB stimuleert het gebruik van overbodige en onnatuurlijke middelen.
Deskundigen wijzen op het risico van 'bureaucratisch geneuzel' dat 'vergroenende innovatie steeds moeilijker maakt'. Daarom doet op dit moment een petitie de ronde op internet. U kunt de tekst kopiëren en naar uw Tweede Kamerlid sturen.

Elders op Foodlog legt Nico Stutterheim uit hoe het precies zit. De petitie luidt als volgt:

Geacht kamerlid,

Graag roep ik u op bijgaand stuk aandachtig te lezen en de minister op te roepen het voorgenomen besluit over afschaffing van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) te herroepen. Ik maak mij grote zorgen over het voorgenomen besluit om de verkoop en het gebruik van al eeuwen in gebruik zijnde - dus onschuldig gebleken - natuurlijke middelen in de land- en tuinbouw per 1 Juli a.s. te verbieden. Dit verbod dwingt producenten deze middelen te laten registreren als bestrijdingsmiddelen, eufemistisch gewasbeschermingsmiddelen genoemd. Producten als melk, bijenwas, zeewier-extract, e.d. worden dan gelijkgeschakeld aan synthetisch geproduceerde chemische producten. De consequenties van het voorgenomen besluit zijn duidelijk niet goed overwogen. De effecten van een verbod blokkeren reële opties om op een meer milieu-verantwoorde en gezondere wijze ons voedsel te produceren, dus voedsel zonder chemische residuen. Deze ontwikkelingen zijn volop gaande in de Nederlandse tuinbouw en verschaffen deze sector een groot onderscheidend vermogen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Het besluit druist ook in tegen beleidsvoornemens en wetgevingen die streven naar een groenere economie met meer duurzaamheid en minder uitstoot van CO2, Nitraat, en chemische residuen. Last but not least, de economische consequenties van het besluit zullen zijn dat tal van vooral midden- en kleinbedrijven en biologische voedselproducenten de deuren zullen moeten sluiten, niet iets waar wij in deze zware economische tijden nu direct op zitten te wachten.

Wij vertrouwen op uw gezond verstand en uw verantwoordelijkheidsgevoel dit besluit aan te vechten met de mogelijkheden die u hebt.

Met vriendelijke groeten,

Uw naam


De redactie beveelt de petitie van harte aan.

Fotocredits: SteveR-
Dit artikel afdrukken