Het AGD meldt dit bij berichtgeving over de inauguratie van Coutinho bij Utrecht Life Sciences.

Coutinho stelt dat maatschappelijke en ecologische veranderingen in de wereld er toe bijdragen dat het aantal infectieziekten zal toenemen en ook het aantal door dieren veroorzaakte ziekten. Met name de verandering in biodiversiteit ziet Coutinho als een belangrijke factor in het stijgen van het aantal zoönose-infecties bij mensen.

"De biodiversiteit neemt 100 tot 1.000 keer sneller af dan vroeger", aldus Coutinho. De hoogleraar noemde ook verstedelijking en de opkomst van landbouw in sommige gebieden van de wereld als belangrijke factoren voor de stijging in het aantal zoönosen.

Het AGD schrijft verder:
Volgens Coutinho is het belangrijk om de gebieden waar grote veranderingen te zien zijn (in biodiversiteit, sociale veranderingen, de manier van veehouden) goed te monitoren. Ook moet er een betere samenwerking komen tussen veterinairs en medici. ''We kunnen ons niet voor 100 procent wapenen tegen ziektes, maar een betere samenwerking is essentieel om de opduikende zoönosen beter te kunnen bestrijden. Sommige dierziektes moeten bijvoorbeeld eerder en beter gemeld worden. We hebben veel geleerd van de Q-koorts affaire, maar het kan altijd beter. Binnen ULS willen we dit bevorderen en de kennis meegeven aan studenten (dier)geneeskunde”, aldus Coutinho.

Fotocredits: vintagedept
Dit artikel afdrukken