Dat schrijft Boerderij.

Van Kats is de naam van de veevoergrondstoffenhandelaar die eerder dit jaar de bron bleek van furazolidon-besmetting. Er moesten 7.000 kalveren door worden geruimd; bedrijven werden stilgelegd. "Maar", schrijft Boerderij, "het bewijs rammelt. Dieper graven kan echter vervelend worden, want misschien worden dan heilige huisjes getroffen."

Open zenuw
Het blad noemt de zaak Van Kats "een open zenuw voor de veevoersector". Vervuilde basismaterialen van Van Kats werden verwerkt in veevoer. De controle was echter in handen van de partijen die nu constateren dat de controle heeft gefaald. Dat blijkt uit een publicatie van veevoerorganisaties Nevedi, Securefeed en GMP+ op de site van Boerderij. Dat geldt, zegt Boerderij, ook voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarmee zijn de reputaties, belangen en toezichtsafspraken in het geding.

Straatje schoon geveegd
Boerderij schrijft: Grote vraag is waarom NVWA en veevoerindustrie zo snel Van Kats aanwijzen is bron van de problemen, en niet een beetje verder graven. Van Kats was geen verwerker, maar ontving en verhandelde wel grondstoffen. Bijvoorbeeld van een grote Amerikaanse graanhandel, waarmee de NVWA speciale toezichtsafspraken heeft. De NVWA oefent er beperkte controle uit en, als ze meer wil, moet ze dat eerst melden. Ook zijn geheime toezichtsclausules vastgelegd. Het convenant dateert uit een tijd dat de NVWA door Haagse bezuinigingsdrift vrijwel tandeloos was gemaakt.
Ook zo’n convenant heeft de NVWA met Safefeed, terwijl de NVWA systeem GMP+ een voorlopige erkenning heeft gegeven. In beide gevallen kan de NVWA met minder eigen controles toe en bestaat op papier toch een goede borging. Wanneer de NVWA toch iets ongewensts vindt, bestraft ze leden van Safefeed niet meteen. Andere ondernemingen wel. Bij Safefeed volgt eerst overleg hoe verder te handelen.
Van Kats kocht in goed vertrouwen ook voerstromen van Safefeed en GMP+-gecertificeerde bedrijven. Als daar ook al furazolidon in grondstoffen heeft gezeten, wat stellen convenanten en certificeringssystemen dan nog voor?


Daar staat, heel eenvoudig geformuleerd: als de overheid van alles toestaat, ben je als ondernemer vogelvrij als er onverhoopt iets misgaat en je toch deed wat de wet en het toezicht je toestaan. En toch kreeg deze ondernemer ook van toezichthouder NVWA de volle laag en vegen overheid en toezichthouder hun straatje schoon. Wie dat echter aan de orde stelt, draait de zaak om: de toezichthouders en de overheid zijn veel te kwetsbaar.

Fotocredits: Kalfskop, Roel
Dit artikel afdrukken