Tot 2030 zal de Nederlandse kottervisserij met 10 tot 15% krimpen, verwacht ABN AMRO. In de sector zijn op dit moment zo'n 250 bedrijven actief, in de meeste gevallen zelfstandige ondernemers die over één schip beschikken. De kottervloot voert jaarlijks zo’n 80 miljoen kilogram vis (tong, schol en garnalen) aan met een totale opbrengst van rond de €250 miljoen.

De verwachte krimp is het gevolg van een combinatie van factoren: liquiditeitsproblemen door hoge brandstofkosten (50 tot 80% hoger dan een jaar geleden), een verdere beperking van de visgronden in de Noordzee én de uitweg die de overheid biedt met de onlangs aangekondigde saneringsregeling, die deel uitmaakt van een pakket van €444 miljoen om de vissersvloot toekomstbestendig te maken.

Volgens het onderzoek van ABN AMRO verkeert ongeveer een derde van de Nederlandse kottervissers in liquiditeitsproblemen door de hoge brandstofkosten en als gevolg van de afgelopen 2 coronajaren. Dit had het jaar kunnen zijn waarin de visserij zich herstelt van de corona-klap, maar de hoge olieprijzen gooien roet in het eten.

Dalende prijzen (gemiddeld 10%) en dalende omzetten brachten de vissers in zwaar weer. Het op de valreep door de Britten in de wacht gesleepte brexitakkoord voorziet in een nieuwe verdeling van vangstrechten, waarbij de Nederlandse vissers minder mogen vissen. Ook het Noordzeeakkoord - waarin afspraken zijn gemaakt over het vissen rondom windmolenparken en beschermde natuurgebieden in de Noordzee - perkt de visgronden verder in.

Hoewel de vraag naar vis op dit moment van een goed niveau is en op termijn verder zal toenemen omdat vis als gezond wordt beschouwd, zal de vraag eind 2022 inzakken door de lagere koopkracht, verwacht de bank. Consumenten letten meer op de prijs of hebben simpelweg het geld niet meer om uit te gaan eten in de horeca, die een belangrijk afzetkanaal is voor vis.

Daar komt nog bij dat de Nederlandse overheid de omvang van de kottervloot in lijn wil brengen met de verminderde vismogelijkheden. Vanuit de EU is een budget van €155 miljoen goedgekeurd om de kottervloot te saneren.

"Om dat te bereiken, is innovatie cruciaal," zegt Jan de Ruyter, Sector Banker Plantaardige Sectoren & Visserij van ABN AMRO. "Het is wel van belang dat vissers zicht krijgen op de vangsttechnieken die in de toekomst nog zijn toegestaan." Het pulsvisserij-debakel heeft wat dat betreft zijn sporen nagelaten in de Nederlandse visserij. Maar “de bereidheid om te innoveren, is wel degelijk aanwezig. Zo is al veel geïnvesteerd in verduurzaming van de vloot. De beperking van bodemberoering en het verhogen van selectieve visvangst zijn hier voorbeelden van," aldus De Ruyter. Naast de beschikbare gelden moet de overheid echter ook werken aan het ondernemersvertrouwen van de vissers. "Het is belangrijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat zij investeringen kunnen terugverdienen en dat financiering en stimulering beschikbaar blijven.”
Reageer
  • Deel
Druk af