Het brede front van boerenorganisaties moet weer met één mond met de regering en provincies onderhandelen over het stikstofbeleid dat de agrarische sector hard treft.

LTO Nederland liet gisteren al weten dat zo'n front nodig zou zijn, maar zweeg over de namen van de deelnemende partijen. Vorige week klapte het traditionele front toen LTO Nederland en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond zich losmaakten uit de Taskforce Ammoniak waarin ook de zuivelverwerkende industrie deelnam.

Het alleen boerenfront bestaat uit: Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, Agractie Nederland, LTO Nederland, Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Producentenorganisatie Varkens (POV) JK, NMV, NVP en POV. Opvallende afwezige in de persberichten is de Nederlandse Akkerbouwers Vakbond (NAV).*

Het fundament voor de groep werd gelegd tijdens een bijeenkomst op 24 oktober. Op 5 november aanstaande zullen de organisaties bij elkaar komen om hun doelstellingen nader te bepalen. Volgens de Farmers Defence Force en Agractie is al een hoge mate van consensus bericht tussen de partijen die doorgaans nogal afwijkende standpunten en idealen hebben.

Aalt Dijkhuizen wacht met een reactie tot na zijn formele benoeming als voorzitter van het Landbouwcollectief dinsdag aanstaande.

UPDATE, zaterdag 9 november 13:00 uur:
* NAV-voorzitter Teun de Jong meldt ons dat de opstellers van het persbericht domweg vergeten waren de NAV op te nemen. De NAV heeft zich dus niet pas later aangesloten. Die indruk kan zijn ontstaan uit een opmerking in de draad onder dit artikel.
Dit artikel afdrukken