In Zweden leven 460 wolven. Daarvan mogen jagers er de komende maand 75 doden. Net als in andere Europese landen is er in Zweden geen consensus over de beste manier om met de roofdieren om te gaan. Dierenrechtenactivisten vinden dat de jacht de wolf in zijn voortbestaan bedreigt. Andere lobbygroepen proberen politici te beïnvloeden om juist hogere afschietquota voor elkaar te krijgen. In Vlaanderen trokken vorige week zo’n duizend mensen een wolvengebied in om te protesteren tegen de wolf. Ook in Nederland staan pro- en anti-wolvengroepen tegenover elkaar.
Niet alleen is er angst bij de boeren, maar ook bij de dierenhouders, jonge gezinnen, ouderen en eigenlijk bij alle mensen die hier in wolvengebied wonen
Maar liefst 200 Zweedse jagers begonnen maandag aan de grootste wolvenjacht in Zweden sinds de herinvoering van de jachtvergunning voor de dieren in 2010. Activisten probeerden de start van de jacht te verstoren, maar dat mislukte. Inmiddels zijn tien wolven gedood.

Argumenten natuurorganisaties
Volgens Marie Stegard, de voorzitter van de anti-jachtgroep Jaktkritikerna, heeft het doden van een kwart van de wolvenpopulatie door de jacht negatieve gevolgen voor dier en natuur, omdat de toppredator uit de ecosystemen verdwijnt.

Ook wijzen natuurorganisaties op het feit dat de populatie in Zweden eigenlijk helemaal niet zo groot is, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de 3.000 wolven in Italië. Ze zijn in beroep gegaan tegen de afgegeven jachtvergunning, omdat ze vinden dat die in strijd is met de conventie van Bern.

Het Zweedse agentschap voor milieubescherming raadt aan om het aantal Zweedse wolven boven de 300 te houden, onder meer om inteelt te voorkomen. De natuurbeschermingsgroep Aktivt Rovdyrvern (ARV) vindt 1.500 wolven op het Scandinavische schiereiland (dus met ook de Noorse wolven erbij) het minimum voor een gezonde populatie.

Overheidsbeleid clasht met wensen natuurbeschermers
Maar ook hier ligt de overheid dwars. Het Zweedse parlement is in meerderheid voorstander van het terugbrengen van de populatie tot 170 dieren, op de ondergrens van de reikwijdte van 170-270 dieren waar het land aan moet voldoen om zich te houden aan Europese richtlijnen.

De Noorse overheid hanteert een beheerstrategie waarbij jaarlijks niet meer dan 4-6 wolvenjongen geboren mogen worden zodat de wolvenpopulatie tot zo'n 30 dieren beperkt blijft. Dat leidt ertoe dat jagers jaarlijks flink wat wolven afschieten.

Belgische wolvenwandeling
Vergeleken met Zweden en Noorwegen zijn België en Nederland natuurlijk dichtbevolkte landjes met relatief weinig wild voor de wolf. Ook al is er in de Ardennen en Wallonië nog relatief veel leefruimte, in Vlaanderen trokken vorige week zo’n duizend mensen een wolvengebied in om te protesteren tegen de wolf. Onderweg waren borden te zien met foto’s van door de wolf doodgebeten dieren. Sinds de komst van de wolf in Vlaanderen vielen er al 626 slachtoffers. Van schapen, pony’s en ezels, tot koeien, alpaca’s en zelfs een hond, aldus Vilt.

Burgemeester Marco Goossens van Oudsbergen (waar de wandeling plaatsvond) vindt dat Vlaanderen de Vlamingen in de kou heeft laten staan en dat er vanuit de overheid niet voldoende is ingezet op wolvenproblematiek. “Niet alleen is er angst bij de boeren, maar ook bij de dierenhouders, jonge gezinnen, ouderen en eigenlijk bij alle mensen die hier in wolvengebied wonen.”

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland
In Nederland liepen de gemoederen vorig jaar hoog op toen de wolf te tam leek te worden. Hier heeft de wolf de steun van de PvdD, Groenlinks en vele milieuorganisaties, terwijl de VVD, SGP en BBB het dier willen kunnen afschieten als het zich gevaarlijk gedraagt.

Ook in Duitsland en Frankrijk staan boeren en natuurbeschermers tegenover elkaar in de wolvenkwestie.

In Groot-Brittanië, waar de wolf niet zomaar naartoe kan lopen, wordt de introductie van het toproofdier in alle rust overwogen. Een andere diersoort hebben ze al wel losgelaten op het Engelse landschap. De bison loopt voor het eerst in duizenden jaren weer rond in Groot-Brittannië. Die zal met de eventuele komst van de wolf extra goed op haar kalfjes moeten gaan letten.