De onderzoekers van de Universiteit van Sydney gebruikten gegevens van een zes jaar lopend onderzoek onder 231.048 Australiërs van 45 jaar en ouder. Bij aanvang van het onderzoek vulden de deelnemers een vragenlijst in over het rookgedrag, alcohol inname, voedingspatroon, fysieke activiteit, zitten en de duur van de slaap. Ruim 31% van de mensen had nul risicofactoren, 36,9% had er één, 21,4% had er twee en 10,6% rapporteerde drie of meer risicofactoren. Van de 96 mogelijke combinaties van risicofactoren kwamen 30 voor bij ruim 90% van de deelnemers.

Onderlinge versterking risico's
Bij het optellen van deze zes risicofactoren bleek er een sterke relatie te bestaan tussen de totaalscore en overlijden. De combinaties met fysieke inactiviteit, zitten en/of lang slapen en de combinaties met roken en hoge alcohol inname bleken het sterkst geassocieerd met eerder overlijden.

Het risico dat toe te wijzen valt aan de totaalscore van de leefstijlfactoren, het zogeheten attributable risk, bleek 31,3%. Dat betekent dat bijna een derde van de levensjaren die verloren gaan door vroegtijdig overlijden, voorkomen had kunnen worden, ervan uitgaande dat de deelnemers niet tot andere risicogroepen behoren en de genoemde zes risicofactoren een oorzakelijk verband hebben met ziekte en dood.

De ontdekking dat bepaalde combinaties van de leefstijlfactoren met zit- en slaapgedrag schadelijker zijn dan andere, suggereert dat de risicofactoren elkaar onderling mogelijk negatief versterken.

“Dit onderzoek benadrukt het belang van gezonde leefstijl voor mensen van middelbare leeftijd en ouder en stelt vast dat lang zitten en een ongezond slaappatroon twee aanvullende risicofactoren zijn voor vroegtijdig overlijden”, aldus de auteurs in Plos Medicine.

Fotocredits: Heart care, Pixabay
Dit artikel afdrukken