Minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) maakten dat vanmiddag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Sorgdrager moet inzichtelijk maken hoe deze crisis heeft kunnen gebeuren, wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen is geweest en hoe zij met elkaar zijn omgegaan. Haar onderzoek moet tevens aangeven welke lessen uit de situatie kunnen worden getrokken. De precieze opdrachtformulering moet nog komen en zal op korte termijn aan de Tweede Kamer worden voorgelegd voor commentaar. Het onderzoek moet bij voorkeur voor het einde van dit jaar zijn afgerond.

Amitraz en kalveren
Nieuw in de informatie die de bewindslieden aan de Kamer stuurden is de naam van een tweede verboden gif, amitraz, dat in tegenstelling tot fipronil een zogeheten non-systemisch biocide is. "Dit is een matig toxische stof die effecten kan veroorzaken op het centrale zenuwstelsel", schrijven Schippers en Van Dam. Het wordt gebruikt tegen insecten en mijten. "De middelen die door Chickfriend zijn toegepast zouden bij kalveren zijn gebruikt voor vliegenbestrijding", aldus de brief. Het is volgens administratie van het bedrijf bij zeven bedrijven gebruikt. Het gaat om vijf pluimveebedrijven, een vleeskalverbedrijf en een gemengd bedrijf voor pluimvee en kalveren

Ook maakten de demissionaire bewindslieden bekend dat de directe schade van de fipronilzaak in de pluimveehouderij zo'n €33 miljoen bedraagt. Dat bedrag werd berekend door Wageningen Economic Reserach in opdracht van staatssecretaris Van Dam. De gemiddelde schade per bedrijf bedraagt tussen de €120.000 en €220.000. De berekening houdt geen rekening met vervolgschade, zoals bijvoorbeeld het verslechterde imago van Nederlandse eieren. De pluimveehouderijsector zelf begroot een totale kostenpost van €150 miljoen. In totaal zijn er tot nu toe 258 bedrijven geblokkeerd. Een deel is inmiddels weer vrijgegeven.
Dit artikel afdrukken