Om bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen, zal in delen van het veenweidegebied het waterpeil niet meer verlaagd worden en in sommige gevallen zelfs verhoogd worden. Dat betekent dat het voor melkveebedrijven lastiger wordt voldoende gras te produceren.

Om deze reden onderzoeken het Veenweiden Innovatiecentrum, het Louis Bolk Instituut en Radboud Universiteit Nijmegen alternatieve teelten die mogelijk beter passen in nattere arealen dan gras. De eerste testgewassen zijn lisdodde en wilde rijst, schrijft Nieuwe Oogst. Riet, wilg en miscanthus worden al langer als alternatief voor grasland gezien op percelen met een te hoog waterpeil.

In het kader van het project 'Veen, Voer en Verder' kijken de onderzoekers naar teelt, opbrengst, voederwaarde voor melkvee en mogelijkheden voor andere toepassingen. Door samen met de sector op zoek te gaan naar alternatieve teelten die passen in het bijzondere veenweidengebied en bruikbaar zijn voor de melkveehouderij, kan deze producent én cultuurdrager blijven.
Dit artikel afdrukken