Via Foodlog kwam naar buiten dat ons parlement op de drempel van een historische vergissing staat: natuurlijke bestrijdingsmiddelen dreigen te worden verboden. Dit speelt het gebruik van onnatuurlijke in de kaart, terwijl innoverende Nederlandse tuinders nu juist proberen via die middelen tot een verdere reductie van pesticiden te komen.

Wilbrink hoopt met zijn stuk tot "Den Haag" door te dringen. Hoewel het de vraag is of er sprake is van een bewuste actie van 'de mestmaffia', zetten de voorgenomen maatregelen de deur wagenwijd open voor een nodeloos dure en inmiddels achterhaalde synthetische pesticidenmarkt.
Daarom hoopt de redactie van dit blad dat Wilbrinks boosheid effect sorteert.

Het stuk van Wilbrink is hier te lezen.
Dit artikel afdrukken