Van 'fracking' zijn inmiddels een heleboel nadelen bekend: het bedreigt het landschap, grondwater, de landbouw, ecosystemen, het klimaat, de gezondheid.en de veiligheid.

In een binnenkort te verschijnen boek, 'The Real Cost of Fracking', zetten dierenarts Michelle Bamberger en Cornell-professor Robert Oswald op een rijtje wat de gevolgen zijn voor onze huisdieren. Die liegen er niet om. Grist maakt een overzichtslijstje met waar de doorsnee Amerikaanse 'gefrackte' hond mee te maken krijgt (op basis van correlaties, anecdotes en verhalen, dus wetenschappelijk bewijs is er niet, maar toch...):

- honden worden meer blootgesteld aan de schadelijke gassen (methaan, waterstofsulfide) dan mensen, simpelweg omdat ze vaker thuis zijn
- hetzelfde geldt voor kanaries - die in kolenmijnen gebruikt worden als 'early warning system' voor de ophoping van gevaarlijke gassen
- wen je huisdieren ook maar vast aan de (benzeenhoudende) uitlaatgassen en het toegenomen vrachtverkeer dat met een gaswinning gepaard gaat
- de kleinere lichamen van onze huisdieren hebben eerder te lijden onder vervuiling dan ons formaat. Maar ook grote honden en paarden die mogelijk vervuild (afval)water drinken lopen gevaar in een fracking field
- en dan hebben we het nog niet over kittens, puppies, kalfjes - en mogelijk ook mensenbaby's - gehad: in het boek komen verschillende voorbeelden van doodgeboren of vroeggestorven huisdieren aan de orde in relatie tot de toxines in de buurt van fracking.
- fracking beïnvloedt de waterkwaliteit in de directe omgeving: wat drinken je huisdieren? Geen flessenwater waarschijnlijk. En wat als er eens een plas regenwater blijft staan? En de vissen in je vijver? In het wild blijken nogal wat vissen in rivieren het loodje te leggen door lekken van afvalwater of gewoon watertekort omdat fracking nu eenmaal een grootverbruiker van water is

Voor de meeste mensen is het ondoenlijk om te bewijzen dat gezondheidsproblemen bij hun huisdier toe te schrijven zijn aan fracking. Of ze denken dat de overheid of de industrie wel afdoende maatregelen hebben getroffen om vervuiling te voorkomen. Maar: bij het boren van de bronnen komt waterstofsulfide vrij, bij het fracken ontsnapt methaan, er sijpelen frackingvloeistoffen weg naar het oppervlaktewater, of het afvalwater dat mee naar boven komt wordt 'uitgereden' of in openluchtbassins gelaten om te verdampen. Is het dan gek dat je op moet passen met je huisdieren in de buurt van een fracking field?

Grist vat het simpel samen: 'Kortom, als jouw huisdier iets van de volgende activiteiten doet in een schaliegasrijke omgeving, kan dat tot problemen leiden: ademen, water drinken, leven.'

Bangmakerij om te zeggen 'we zijn tegen schaliegas'?
Dit artikel afdrukken