Bijna twee jaar geleden vroeg 1Vandaag aandacht voor de slechte luchtkwaliteit in varkensstallen. Luchtwassers hebben de aandacht afgeleid van de ammoniakstank in stallen. Destijds trad de mestspecialist van LTO Nederland in de uitzending op als getuige tegen die apparaten. De Nederlandse varkenshouderij reageerde afwijzend op diens kritiek. Inmiddels blijkt ook Wageningen bijgedraaid. Dat blijkt uit een bericht op Boerderij.

Stallucht bevat te veel NH3 (ammoniak), CO2 en fijnstof. Dat is schadelijk voor de gezondheid. "Het denken over klimaat in vleesvarkensstallen moet drastisch op de schop", zegt André Aarnink, onderzoeker Veehouderij en Milieu bij Wageningen Livestock Research.

De huidige klimaatsystemen, uitzonderingen daargelaten, maken het in de ogen van Aarnink onmogelijk om een goed en gezond klimaat voor de varkens te creëren. “Met de komst van de luchtwassers is de aandacht voor het klimaat in de stal verdwenen”, zegt de Wageningse geleerde. De ontdekking is bijzonder omdat de feitelijke situatie al decennia dezelfde is en niet onopgemerkt kan zijn gebleven. De lucht in een varkensstal slaat degene die er voor het eerst binnenstapt doorgaans behoorlijk rauw en zwaar op de longen. Op den duur went het en verdring je dat ongemak.

Of het gezond is voor boer en dier is een vraag die zelden hardop gehoord werd in al die decennia. Zo hoorde het omdat de vaste mest en pies van het varken die in onze stallen bij elkaar lopen, nu eenmaal zorgen voor die zware ammoniakgeur. Opeens keert het tij en vindt Wageningen dat het zo niet langer kan.

Helemaal nieuw is de 'ontdekking' niet. Wie goed heeft opgelet, weet dat de ontdekking al een beetje oudbakken is. De Universiteit fluisterde eerder Wakker Dier al in dat luchtwassers niet zo verstandig zijn.

Dit artikel afdrukken