Het opstootje is het resultaat van de diskwalificatie van CDA-onderhandelaar Sybrand Buma door CDA-coryfee Herman Wijffels. Wijffels maakte Buma uit voor een klimaatvandaal die de kans op een goed kabinet zou hebben vergald en wist zich verzekerd van steun voor zijn radicale klimaatvisie onder werkgevers.

'Allemaal tranen'
Het FD schrijft: "Demissionair premier Mark Rutte heeft fel uitgehaald naar oproepen uit het bedrijfsleven aan een volgend kabinet om serieus werk te maken van klimaatbeleid. Het pleidooi is bij de VVD-leider in het verkeerde keelgat geschoten. 'Nogal makkelijk', noemde hij de oproep van captains of industry om de uitstoot van het broeikasgas CO2 drastisch te verminderen."

In de rest van het artikel wordt duidelijk dat Rutte de Wijffels steunende werkgevers wegzet als lieden die krokodillentranen huilen. Het FD noteert: Rutte stak de draak met de recente reis van een handvol topbestuurders naar Spitsbergen om de gevolgen van de opwarming gade te slaan. ‘Ze gaan naar Spitsbergen en allemaal tranen’, zo ridiculiseerde hij de expeditie. ‘Dan denk ik: “Ja jongens, had dan daar een plan gemaakt hoe we het moeten doen”.’
'Als je kijkt waarmee ze terugkomen dan is dat goed voor 20% van wat we moeten doen', zei de beoogd premier. 'Er moet nog zo vreselijk veel meer gebeuren. Kom ook eens met inhoud.’


FD redacteur Weissink maakt in een tweet duidelijk waar het theater in de rest van het artikel zit.Rutte verdedigt zijn beoogde coalitiegenoot Buma door te zeggen dat er veel meer moet gebeuren aan het klimaat dan de werkgevers echt willen. Volgens Rutte zouden voor zo'n aanpak juist onder voormalig CDA-minister Maxime Verhagen de eerste stappen zijn gezet.

Rutte weet dat hij eerst een kabinet moet vormen en wil daarna pas nadenken over de rol die Nederland internationaal kan spelen om dat speelveld voor Nederlandse ondernemers open te leggen. Tussen de regels van zijn taal door, verstaan zij die boodschap uiteraard
Tussen de regels door
Opmerkelijk is dan ook de steun van fractievoorzitter Marianne Thieme van de PvdD voor het standpunt van de werkgevers. Het FD noteert: 'Dat nu Rutte het bedrijfsleven en alle andere organisaties die strijden voor een beter klimaatbeleid wegzet als dromers zonder concrete plannen vind ik echt schandalig. Het stelt mij buitengewoon teleur dat hij die oproep vanuit de samenleving zomaar terzijde schuift.'

Thieme schaart zich in woorden achter het beleid van de werkgevers; zij denkt dat die veel meer willen doen om klimaatverandering te beteugelen. Rutte zegt met zoveel woorden dat Thieme een laks milieubeleid voert, terwijl juist haar partij erg streng in de leer is.

Het is een bijzondere situatie die verklaard wordt door het feit dat Thieme Buma uit Rutte's handen wil spelen, terwijl Rutte Buma juist acceptabel wil houden als coalitiepartner. Een coalitie over links aangevuld met de kleine christelijke partijen is immers niet zijn droom. Hij wil een kabinet met het CDA en de kleine christelijke partijen. Buma's eer moet dan ook gered worden.

Interessant is de vraag die in een discussie op Foodlog eerder al opkwam: wat willen de werkgevers nou echt? Zal Thieme blij zijn met een beleid volgens de woorden die zij spreken?

De werkgevers vragen van Rutte een internationaal speelveld te willen om een nieuwe economie op te kunnen bouwen. Klimaatvriendelijkere producten kosten meer geld en moeten door regels voor iedereen van toepassing zijn. Ons kleine land met zijn grote exportbelangen heeft dus groot belang bij passende internationale spelregels. In die zin bieden de werkgevers Thieme inderdaad het beste wat ze kan krijgen. Rutte weet dat hij eerst een kabinet moet vormen en wil daarna pas nadenken over de rol die Nederland internationaal kan spelen om dat speelveld voor Nederlandse ondernemers open te leggen. Tussen de regels van zijn taal door, verstaan zij die boodschap uiteraard. Thieme heeft liever GroenLinks - en mogelijk zichzelf - in de regering en moet Buma daarom uit Rutte's handen spelen. Rutte heeft echter geen zin in een positie als die van de PvdA (in zijn laatste kabinet) in een overwegend links nieuw kabinet. Het is allemaal theater, ook al zijn de inzetten serieus.

De ondernemers boeken onderwijl een mooie imago-winst. Ze mogen Wijffels wel een bloemetje sturen.
Dit artikel afdrukken