Op basis van een rapport dat werd gemaakt in opdracht van het Europese Parlement, meldt Boerderij dat het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, negatief uitpakt voor de Europese landbouw. Die impact zal bovendien het meest negatief uitpakken voor de Beneluxlanden.

Winst voor verwerkte voedingsmiddelen
In 2025 zou de Europese landbouw een exportdaling laten zien van 0,5%. De Amerikaanse export zou daarentegen met 0,4% stijgen. Het akkoord zal ongunstig uitpakken voor de Europese vleessector. Ook producenten van diervoeders zullen er in een ongunstiger verhouding door komen te staan jegens hun concurrenten in de VS. De agrosector in de Benelux zal er met een verlies van 0,8 procent aan exportwaarde iets meer op achteruit gaan dan het Europese gemiddelde. Polen, dat van oudsher het meest op het Oosten is gericht, laat met 0,1 procent de geringste daling zien.

De studie laat met name zien dat het akkoord kan leiden tot een procentueel forse vergroting van de handel in landbouwproducten tussen beide continenten. Het zou gaan om vergrotingen die tussen een factor 2,4 (zuivel) en 4 (roodvlees) liggen. Omdat landbouw echter slechts een beperkt deel uitmaakt van de handel tussen de EU en de VS wordt de totale impact als gering ingeschat. Terwijl vlees en de daaraan gerelateerde veevoersector de verliezers zullen zijn voor de EU, zullen zuivel, verwerkte voedingsmiddelen (waar de meeste winst op te maken valt), wijn, suiker en biodiesel naar verwachting winnen bij het akkoord.

Onzekerheden
De totale economische groei van het akkoord zou €120 miljard moeten opleveren voor de EU op een totale winst van €200 miljard die het TTIP zou realiseren. Die waarde zal vooral worden gerealiseerd in non-food. Struikelblok bij de totstandkoming vormen onder meer de voedselveiligheidseisen van de VS die lager liggen dan in de EU. De verwachting van de Europese Commissie dat het handelsakkoord ook gunstig uitpakt voor handel met derde landen, is volgens het rapport niet hard te maken voor de agrosector. Daarbij komt dat de gespannen relaties in de wereld op het gebied van landbouwleveringen door de crisis tussen Oost en West inzake Oekraïne zorgen voor onzekerheden die door economen buitengewoon lastig te berekenen zijn.

Fotocredits: Fuck Free Trade, Rudy (New Routes)
Dit artikel afdrukken