De wet creëert onder meer de mogelijkheid om eisen te stellen aan diervoeders “door regels te stellen aan het gehalte aan bepaalde stoffen in dierlijke producten”. Het kabinet heeft Wageningen UR onderzoek laten doen naar de effecten van de verlaging van het eiwitgehalte in het voer en geconstateerd dat die maatregel direct leidt tot minder uitstoot van ammoniak.

De Raad van State vraagt zich af echter of de uitstoot niet op een “minder vergaande“ manier kan worden bereikt. Het kabinet vindt dat aanpassing van diervoerders in vergelijking met een verkleining van de veestapel “een minder groot effect hebben op de inkomenspositie van de veehouder en de concurrentiekracht van de sector en daarbij horende ketenpartijen”.

De spoedwet gaat uit van de instelling van een drempelwaarde waaronder uitstoot geen probleem vormt. De Raad van State vindt dat een ongelukkige keuze omdat het er te veel juridische haken en ogen aan zitten.

De Tweede Kamer wil de wet al volgende week woensdag behandelen. De minister komt met de wet nadat ze gisteren met het Collectief Landbouw heeft gesproken. De wet draagt geen sporen van dat overleg. Leden van de Tweede Kamer hebben moeite met het tempo. LTO Nederland noemt het voorstel 'voorbarig' en 'teleurstellend' omdat het Collectief nog in gesprek is met de minister en pleit nog eens voor de instelling van een drempelwaarde.
Dit artikel afdrukken