Praten over dieren. We doen het iedere dag. Over katten die naar hun naam luisteren. Over wolvenpoep. Over een grappig of vertederend YouTube of Facebookfilmpje, of juist gruwelijke beelden. Maar ook over koeien in de wei, kalversterfte en de vele varkens en geiten in ons land. Het maatschappelijk debat over de omgang met dieren is niet altijd gemakkelijk.

De eerste CenSAS Dierendialoog vond plaats op 29 november 2018. Bijna 140 deelnemers uit alle lagen van de wetenschap, de dierensector, het bedrijfsleven, de politiek en dierenbelangenorganisaties, en niet te vergeten persoonlijk geïnteresseerden, kwamen bij elkaar in Burgers Zoo.

Het ging om de vraag, of de vraagstukken rondom situaties waarin mens en dier elkaar tegenkomen of met elkaar samenleven. Hoe zou je vanuit je ideaal willen dat we in zo'n situatie met dieren om gaan in 2030? Wat zouden we dan wel of juist niet moeten doen?

Geen discussie om elkaar te overtuigen, maar een open dialoog met als doel om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het samenleven van mensen en dieren
In het vorige week gepubliceerde Publieksverslag is te lezen welke thema's aan bod kwamen en hoe de gesprekken daarover verliepen. Ook zijn de beeldverslagen opgenomen die tijdens de avond van de verschillende vraagstukken getekend werden.

Idealen
De Dierendialoog begon niet bij de realiteit of de problemen van de actuele situatie met de daarbij behorende polarisatie en stellingnames, maar bij de idealen van de deelnemers. Daardoor ontstond een ander gesprek: "Geen discussie om elkaar te overtuigen, maar een open dialoog met als doel om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het samenleven van mensen en dieren." Het Publieksverslag leest als een eerste weerslag van hoe zo'n dialoog kan plaatsvinden.

CenSAS komt na deze eerste Dierendialoog tot de conclusie dat het van groot belang is al in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te gaan en idealen en visies te delen. Over de volle breedte van de maatschappij. "De input van personen die van buiten de professionele context nadenken over het samenleven van mens en dier is daarbij zeer waardevol. Terwijl professionals vaak vastzitten in een vast patroon (zo doen we dat nou eenmaal), zijn persoonlijk geïnteresseerden uitstekend in staat hierbuiten te denken, idealen te verwoorden en vragen te stellen. Voor het ontwerpen van nieuwe vormen voor het samenleven van mens en dier hebben we deze mensen misschien juist heel hard nodig. De idealen kunnen vervolgens kritisch worden bekeken door de professionals."

Ben je zo'n persoonlijk geïnteresseerde? Dan kun je je alvast aanmelden voor de volgende Dierendialoog, zegt CenSAS.
Dit artikel afdrukken