Wereldwijd gaat een kwart tot een derde van al het geproduceerde voedsel verloren. Volgens de World Bank kan het terugdringen van deze voedselverspilling in veel landen het verschil uitmaken tussen genoeg te eten hebben of met honger en ondervoeding te kampen hebben. Jim Yong Kim, president van de World Bank, noemt de hoeveelheden waste 'shameful': "Wereldwijd gaan miljoenen mensen iedere dag hongerig naar bed, en tegelijkertijd belanden miljoenen tonnen voedsel op de vuilnisbelt of bederven onderweg naar de markt", citeert Reuters.

Volgens het rapport zou het wél beschikbaar hebben van het verloren voedsel in regio's waar veel ondervoeding voorkomt (zoals Afrika en Zuid-Azië) per persoon 400 tot 500 calorieën betekenen. In het ontwikkelde deel van de wereld gaat zo'n 750 (Europa) tot 1500 (Noord-Amerika) calorieën per dag per dag verloren.

Het rapport wijst op de grote regionale verschillen in waar het voedsel in de keten verloren gaat. In Noord-Amerika gaat 61% verloren in het consumptie-deel van de voedselproductie: consumenten gooien overtollig of niet langer houdbaar eten weg. In Sub-Saharisch Afrika gaat maar 5% van het voedsel in de consumptie-fase verloren, maar gaat er veel meer mis tijdens de productie, het vervoer en de verwerking van het voedsel.

Als mogelijke oplossingen noemt de World Bank het veranderen van landbouwproductie-technieken, grote investeringen in de transport- en opslaginfrastructuur en het veranderen van consumentengedrag en commerciële handelwijzen.
Dit artikel afdrukken