Voedsel wordt de komende tien jaar niet duurder maar juist goedkoper. Dat schrijven de FAO en de Oeso in een verkenning van de toekomst.

In de EU maken boeren zich zorgen dat braaklegging en biologisch landbouw de voedselzekerheid in de wereld gaan raken. De FAO en Oeso denken dat de intensivering van de landbouw, ondanks klimaatverandering, elders voor hogere producties gaat zorgen terwijl de groei van de wereldbevolking relatief afneemt ten opzichte van de productietoename.

De beide organisaties denken dat het prijsniveau voor mais, tarwe, sojabonen, kip en varkensvlees onder tot nu toe bekende prijsniveaus zal dalen op middellange termijn.

In de vooral droge presentatie van de cijfers, zeggen de Oeso en de FAO niet dat profeten die wijzen op stijgende voedselprijzen dwaallichten zijn die zich laten afleiden door het korte termijn effect van de coronapandemie. Wel denken ze dat de historische trend naar lagere prijzen zich voorlopig zal voortzetten.
  • Deel
Druk af