Het ‘Verpakkingsplan' van de Vlaamse minister van Omgeving, Joke Schauvliege, dekt nagenoeg al het verpakkingsmaterialen die de consument maar tegen kan komen. Blikjes, plastic flesjes en verpakkingen uit de supermarkten; ze moeten allemaal in de recycling.

De Vlaamse minister wil plastic zakjes voor eenmalig gebruik zelfs helemaal verbieden. Voor blikjes en plastic zakjes voert ze statiegeld in, en in de ‘blauwe zak’, de recyclings-vuilniszak waarin Vlamingen nu hun blik, drankenkartons en zacht plastic moeten sorteren, mag voortaan ook hard plastic. Tot slot verhoogt de minister de boetes voor 'sluikstorters' van €350 naar €800, verbant ze de gratis dunne tasjes voor eenmalig gebruik uit de supermarkten en moet er een ‘verpakkingsverantwoordelijke’ komen bij ieder bedrijf in Vlaanderen dat via internet zaken doet. Dat laatste geldt dus ook buitenlandse e-commerce-bedrijven.

Het plan moet nog worden aangenomen door het Vlaamse parlement, maar de minister weet zich gesteund door de Vlaamse steden en gemeenten in de Statiegeldalliantie. Hoe hoog ze het statiegeld wil maken heeft Schauvliege nog niet verteld, eerder sprak ze over 25 cent. Ze wil kosten die de winkeliers moeten maken vergoeden uit niet-geclaimde inlevergelden, de opbrengst van het ingezamelde plastic en een bijdrage van de producenten. Voor dat laatste denkt ze aan een bijdrage van 0,5 eurocent per blikje en 1,5 cent per flesje.

Een andere mogelijkheid om plastic afval terug te dringen is een 'plastic-taks', zoals de EU die onlangs voorstelde. De Duitse minister voor milieu Svenja Schulze vond dat geen goed idee. Schulze wil geen nieuwe 'overall'-taks op plastic, maar intelligentere heffingen die daadwerkelijk tot minder afval en meer recycling zullen leiden. Sinds 2016 zijn plastic zakken in de Duitse supers niet meer gratis en daalde het verbruik met eenderde. Dat zou Schulze ook graag zien bij andere soorten verpakkingen. Misschien is de aanpak van Schauvliege wel geschikt voor haar Duitse collega.
Dit artikel afdrukken