"De huisbankier heeft vorig jaar eerst de geldkraan dichtgedraaid voor een Brits avontuur, verschafte later een nieuwe lening en stelde op verschillende posities in het vleesbedrijf bankmedewerkers aan," schrijft het FD vanmorgen.

Vion ontkent volgens de krant dat de bank de geldkraan heeft dichtgedraaid en dat er bankmedewerkers bij het vleesconcern zijn aangesteld. Wel zijn er externe adviseuers en interimmanagers bij het bedrijf actief. Zij functioneren onder de regie van de raad van bestuur van Vion. In praktische zin bieden ze de bank echter de mogelijkheid om een bepalende rol te spelen, zo stelt het FD dat met VION-medewerkers sprak. Daarnaast zouden bankmedewerkers zich direct mengen in een aantal punten van de bedrijfsvoering, zoals de financiële verslaglegging, de verkoop van bedrijven en reorganisaties.

Dit aanhalen van de teugels vindt plaats nadat Rabobank eind vorig jaar een extra kapitaalinjectie in het bedrijf deed. Eigenaar ZLTO verklaarde op dat moment in de pers dat 'Vion zichzelf moet redden'. Volgens het FD heeft de bank in die periode een extra achtergestelde lening verstrekt van ‘behoorlijke omvang'. Die lening zou nog bovenop de herfinanciering in 2012 van € 1,1 mrd zijn gekomen, waarin Rabo zijn financiersrisico deelde met een conglomeraat van Nederlandse, Duitse, Engelse en Belgische banken.

Uit de reconstructie van de krant blijkt dat Grampian, een grote overname van Vion in het Verenigd Koninkrijk, het breekpunt is geweest. Het FD schrijft: "Binnen Vion bestond op verschillende plekken nog wel steun voor de draai naar speciale producten voor winkeliers met hogere winstmarges in Engeland. Maar de bank was volgens betrokkenen niet meer bereid dat te financieren. Hoewel Vion tot 2010 in Engeland geld verdiende, bleef het rendement op de investeringen onder de maat.
De stap naar Engeland was er net één te veel. Het Vion-bestuur bleek niet in staat alle drie de markten voldoende bij te sturen, met name toen de Engelse operatie met veel tegenvallers te maken kreeg. Bovendien is verzuimd om in Duitsland, waar in de loop der jaren veel slachterijen zijn opgekocht, te saneren en de efficiency te verhogen."

Naar aanleiding van eerdere berichten op Foodlog reageerde Ton Christiaanse, voormalig Raad van Bestuurslid met verantwoordelijkheid voor Grampian, hier dat Grampian onterecht wordt neergezet als de oorzaak van het zware weer waarin Vion is komen te verkeren. Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de kern van het indertijd door 'macher' Daan van Doorn met steun van de Brabantse boerenkoepel ZLTO, eigenaar van VION, en diens bestuurder Antoon Vermeer gecreëerde conglomeraat van verenigde varkensslachterijen de stap naar het creëren van meerwaarde niet heeft kunnen zetten omdat de voorwaarden daarvoor onvoldoende solide waren. Na de verkopen van tafelzilver en Grampian is Vion weer terug bij af en moet het weer proberen geld te maken van zijn basisacitiviteit: het slachten van varkens. Nu moet het dan doen vanuit de houdgreep van de bank die daarmee nog een ander belang te verdedigen heeft. Rabobank financiert vermoedelijk 80% van de Nederlandse varkenshouderij die op zijn beurt weer grotendeels afhankelijk is van afnemer en verwerker Vion.

De bank ziet zich gedwongen een bedrijf mede te besturen om de Nederlandse varkensmarkt en het krediet dat zij daaraan heeft verstrekt niet ongecontroleerd onderuit te halen.

Fotocredits: Vion
Dit artikel afdrukken