Een team van onderzoekers van de UCL heeft de bevindingen gepubliceerd in het Britse The Geographical Journal. Zij verwachten dat de vraag naar zwavelzure kunstmestsoorten in de komende twintig jaar bijna zullen verdubbelen. Tegelijkertijd daalt de productie doordat er minder ruwe olie en aardgas wordt verwerkt. Zo ontstaat er krapte op de markt die – zo schrijven de onderzoekers – in een biedingsoorlog kan resulteren. Het gevolg is hogere prijzen en tekorten op plekken waar kunstmest juist broodnodig is.

Tekort van 100 tot 320 miljoen ton
In de studie staat hoe de vraag van zwavelzuur wereldwijd groeit van 246 naar 400 miljoen ton in 2040. Met de verwachte productie in de komende twintig jaar denken de onderzoekers dat zo jaarlijks een tekort ontstaat van 100 tot 320 miljoen ton. Dat is 40 tot 130% van de huidige productie. De wetenschappers hebben in hun studie drie verschillende scenario's uitgewerkt. Daarbij zijn ze uitgegaan van een jaarlijkse vraagtoename tussen 1,5 en 2,4%, gebaseerd op historische data.

Zwavelzuur is wereldwijd voor 80% afkomstig uit de petrochemische industrie. Het is een afvalstof die bij de verwerking van ruwe olie en aardgas vrijkomt. Zwavelzuur wordt hoofdzakelijk toegepast in de kunstmestindustrie, bij de productie van fosfaathoudende kunstmestsoorten, maar ook bij de winning van kobalt en nikkel. Omdat de vraag naar fossiele brandstoffen in de komende twee decennia daalt, zal ook de productie van zwavelzuur afnemen.

Zwavel winnen uit de bodem
Het onderzoeksteam benoemt twee oplossingen: Meer mijnwinning van zwavel of zorgen voor een verminderde afhankelijkheid van deze kunstmestsoort. Gezien de grote nadelige effecten voor het milieu bij de eerste oplossing is alleen de tweede een optie. "Zwavelzuur is van oudsher goedkoop en in grote volumes overal beschikbaar", zegt hoofdonderzoeker Mark Maslin. "We verwachten dat het aanbod van zwavel als afvalstof afneemt. Hierdoor moet meer zwavel gewonnen worden door het uit mijnen te halen. Er moet daarom meer onderzoek worden gedaan naar het winnen van grote hoeveelheden zwavel die zich nu in de aardbodem bevinden."

Maslin adviseert ook dat landen het winnen van zwavel moeten reguleren wanneer inderdaad een grootschalige omschakeling plaatsvindt in deze industrie. "Onze zorg is dat een afname van de beschikbaarheid een biedingsoorlog ontketent voor de zwavel die uit mijnen wordt gewonnen gedurende deze 'transitieperiode'", denkt co-auteur Simon Day. "Dit kan problemen opleveren bij de voedselproductie, zeker in derdewereldlanden.

Kunstmest uit accu's?
Een andere bron van zwavel is volgens UCL de winning van de zwavel bij het recyclen van lithium batterijen. Ook zouden nieuwe batterijen en accu's minder capaciteit moeten hebben zodat minder zwavel gebruikt hoeft te worden bij het productieproces. De onderzoekers roepen overheden wereldwijd op om het onderwerp serieus te nemen en tijdig te zoeken naar alternatieven om de beschikbaarheid ervan op peil te houden.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Boerenbusiness, Foodbusiness en Foodlog.
Dit artikel afdrukken