Een internationale groep onafhankelijke wetenschappen, de 'Task Force on Systemic Pesticides', heeft zich gebogen over de ruim 800 studies naar de gevolgen van systemische pesticiden. Ze komen tot de conclusie dat deze systemische pesticiden - neonicotinoïden en fipronil - die door de hele plant worden opgenomen, schadelijke gevolgen hebben voor bestuivende insecten zoals bijen en vlinders, maar ook voor vissen, amfibieën, vogels en microben. Dieren komen met de stoffen in aanraking via de bodem, het oppervlaktewater, de behandelde planten en zaden, en de lucht.

Sijas Akkerman, hoofd voedsel Natuur & Milieu, zegt op Boerderij dat 'de meest gebruikte neonicotinoïden (ofwel neonics) minstens 5.000 tot 10.000 keer giftiger [zouden] zijn voor bijen dan het al lang verboden insecticide DDT'. Het Nederlandse College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) moet deze middelen dan ook zo snel mogelijk van de markt halen, vindt Natuur & Milieu.

Vlaanderens grootste natuurvereniging, Natuurpunt, is dezelfde mening toegedaan, maar zoekt het nog een stap hogerop: "het benadrukt de prangende nood aan een krachtdadig Europees beleid tegen dit type superpesticiden", zegt Annelore Nys in De Morgen. Op dit moment is een Europees moratorium op 3 neonics en fipromil van kracht, dat loopt echter eind 2015 ten einde.

In een artikel op EOS wordt uitgelegd hoe de middelen hun werk doen: 'Bijen die aan deze neonicotinoïden worden blootgesteld kunnen onmiddellijk sterven, maar vooral een langdurige, geringe blootstelling is schadelijk: de bijen verliezen hun vliegvermogen, reukzin, weerstand tegen ziektes, geheugen, vruchtbaarheid en gaan daardoor minder foerageren'. Bij andere bestuivers en diersoorten komen 'verminderde reukzin, aantasting van het geheugen, verlies van vruchtbaarheid, verminderde voedselinname, vliegproblemen [voor]. Bijen gaan er minder door foerageren. Regenwormen hun graafgedrag verandert. Zelfs een geringe blootstelling kan schadelijk zijn', weet De Standaard.

De Morgen laat ruimte voor een reactie door Phytofar, de Belgische Associatie van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen. Die laat horen dat 'het rapport volgens haar onvolledig is'. "Recente studies die aantonen dat er geen link is tussen bijensterfte en een correct gebruik van pesticiden in veldomstandigheden, werden niet meegenomen in het rapport", citeert De Morgen.

Het rapport van de Taskforce verschijnt binnenkort in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Science and Pollution Research.
Dit artikel afdrukken