De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu publiceert vanmorgen een open brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van EZ. Ze wordt daarin uitgenodigd om ouderwets goede mest te komen ruiken. Die zou niet stinken omdat ouderwetse mest minder ammoniakuitstoot veroorzaakt. Reden voor de 'ruikerij' is het besluit van EZ om niet langer vrijstellingen te gunnen aan boeren die zeggen met ouderwetse praktijken van mest verzamelen en uitrijden betere milieu- en biodiversiteitsscores te bereiken dan met moderne methoden.
Met de open brief hoopt de VBBM een proces in te zetten om het besluit van het ministerie te kunnen omdraaien. De vereniging zet zich in voor kringlooplandbouw ter verduurzaming van de Nederlandse melkveehouderij.

Op Foodlog ontstonden reeds twee uitgebreide discussies over dit onderwerp:
- Mest & het Ministerie: Den Haag klungelt
- Kamer misleid over Ammoniakbeleid
Dit artikel afdrukken