"Niet het aantal hectares landbouwgrond, maar de productiewaarde van de Nederlandse landbouw moet bepalend zijn voor de bijdrage die Nederland vanuit Europa krijgt voor vergroening en verduurzaming", zo vat Boerderij de Kamerbrief van staatssecretaris Martijn van Dam samen. Van Dam legt in de brief uit welke uitgangspunten Nederland hanteert voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat in 2020 van kracht moet worden.

Op Malta na, heeft Nederland nu binnen de EU de hoogste hectarepremie, een vorm van inkomenssteun die losstaat van andere doelen in het publiek belang. Zou de hectaresteun binnen Europa gelijkgetrokken worden, dan kan dat een halvering betekenen van de Europese subsidies die Nederlandse boeren op dit moment nog ontvangen. Van Dam wil het landbouwbeleid waar mogelijk terugbrengen naar de lidstaten en verbreden naar een landbouw- en voedselbeleid, zodat ook de consument een herkenbare plaats in het beleid krijgt. Ook stelt hij voor dat "landbouwers gericht aanspraak kunnen maken op subsidie voor maatschappelijk gewenste investeringen en innovaties of dat sprake is van een structurele vergoeding voor aantoonbare maatschappelijke diensten als bijdragen aan klimaat, natuur, water, landschap en dierenwelzijn."
Boerderij - Nederland wil geld uit EU op basis van productiewaarde
  • Deel
Druk af