Het blijft gissen en goochelen met cijfers over de gevolgen van het Russische voedselembargo. ING Bank begrootte een Europees banenverlies van 130.000 werkplekken en een totaalverlies van vele miljarden voor Europa als geheel. VNO-NCW taxeert de directe schade inclusief indirecte vervolgschade als gevolg van prijsbederf op 1,5 miljard en meer voor alleen Nederland.

Het LEI rekende alle directe exportwaarde én indirecte gevolgen daarvan uit hoofde van prijsbederf nog eens goed en rustig door voor 2014. Het maakte de resultaten daarvan vanmorgen bekend:
Het LEI schrijft: De productgroepen groente, fruit, zuivel en vlees worden het hardst getroffen: de totale exportwaarde van de geboycotte producten naar Rusland was vorig jaar 530 miljoen euro. Met boycot is de Russische markt voor deze producten voorlopig afgesneden. Het product moet dus op eigen markt of binnen de EU worden afgezet. Dat zal de prijzen in eigen land en de EU drukken. Dit kan alleen worden voorkomen als exporteurs in staat zijn om hun producten buiten de EU af te zetten. Omdat er allerlei marktreacties zullen komen, is het erg lastig te zeggen wie schade gaat lijden en hoe groot die mogelijk zal zijn. Op basis van diverse aannames en verwachtingen ten aanzien van reacties in de markt (vraag en aanbod) in de eerst komende maanden komen wij tot de inschatting dat de groente- fruitsector 440 miljoen euro schade zal ondervinden van de boycot als deze voortduurt tot het einde van 2014.
Dit artikel afdrukken