Dat nieuws wordt gemeld door De Boerderij. De motie dienaangaande van Dion Graus (PVV) werd met algemene stemmen aanvaard.

De Kamer wil dat de overheid de mededingingsregels van de NMA versoepelt om boeren en supers de mogelijkheid te bieden om afspraken te maken over hogere dierwelzijns- en milieu-eisen. Doel is het leggen van een bodem in de consumentenprijzen zodat die kunnen worden verhoogd in de gehele markt.

Op deze site maakte onze hoofdredacteur eerder korte metten met de gedachte dat de in crisis geraakte Nederlandse boer gered kan worden door dergelijke maatregelen. Door de bank genomen exporteren boeren 75% van hun uniforme productie. De Nederlandse consument kan onmogelijk de kosten dragen voor de meerkosten van vier maal het volume dat Henk en Ingrid en Moustafa en Fatima zelf opeten. Van die realiteitszin blijkt thans de voltallige Kamer los te zijn geraakt. Hoe uitvoering aan de motie moet worden gegeven is dan ook onduidelijk.

Staatsscretaris Dijksma gaf aan geen behoefte te hebben aan versoepeling van mededingingsregels.


Fotocredits: Dion Graus, uitsnede, Roel Wijnants
Dit artikel afdrukken