Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zou volgens de NRC hebben gerekend aan een aantal scenario's om boeren gedwongen uit te kopen. In een eerder artikel schreef de krant nog dat de politiek leek te wachten op legitimatie voor uitkoop als beleidsuitgangspunt. Dwang zou nu voor Den Haag geen taboe meer zijn om het stikstofdossier conform de eisen van de Habitatrichtlijnen van de EU op orde te krijgen.

Volgens het dagblad ziet het kabinet zich gedwongen om op korte termijn stikstofruimte vrij te maken voor grote woningbouw- en infrastructurele projecten. Ambtenaren van het ministerie van LNV en Financiën zouden op verzoek van de ministerraad deze zomer gedetailleerde voorstellen hebben uitgewerkt. Het PBL is vervolgens gevraagd die door te rekenen. De NRC heeft dat plan ter inzage gekregen.

Het PBL-rapport beoordeelt rekenkundig en inhoudelijk een aantal scenario’s voor verschillende sectoren. De plannen voor de landbouw blijken het meest kostbaar en ingrijpend. In het eerste scenario stelt het ministerie van Financiën voor om de productierechten van stikstof uitstotende boeren op te kopen. Daarmee zou €9 miljard uit de staatskas in handen van stoppende boeren vloeien.

Het ministerie van Landbouw hanteert volgens de krant een tweede en "ambitieuzer" scenario. Het gaat uit van een grote transformatie van de Nederlandse landbouw. In dit scenario koopt de overheid ook boerengrond. De gedachte erachter is echter een andere. Het ministerie wil als het ware een volledige herstart bewerkstelligen. De grond zou na de opkoop weer opnieuw moeten worden ingericht voor boerengebruik, maar dan voor duurzamere vormen van landbouw. Kernwoorden zijn 'minder dieren' en 'minder milieuvervuiling'. Voor dat scenario zou €17 miljard moeten worden gereserveerd.

Op de achtergrond zouden boerenorganisaties hebben meegedacht, volgens de NRC. Via De Telegraaf laat LTO echter weten nadrukkelijk tegen grootschalige onteigening te zijn. De boerenorganisatie kondigt juridische acties aan.

LTO verzet zich tegen "landjepik bij boeren" en waarschuwt dat onteigeningsprocedures vele jaren zullen duren en dat de overheid zich moet opmaken voor procedures "waarbij we bovendien juridisch alles uit de kast zullen halen”. LTO zegt aan tafel te zitten om de stikstofplannen vanuit de sector naar voren te brengen.

In de inhoudelijke basisontwerpen die informateur Mariëtte Hamer maakte voor het regeerakkoord ontbraken paragrafen over stikstof. Mogelijk omdat die ambtelijk werden voorbereid, zoals nu blijkt.

Oud-WUR voorzitter Aalt Dijkhuizen inspireerde afgelopen week Nederlandse boeren om een positief tegengeluid over hun sector te laten horen omdat de vervuilingsverhalen over boeren zouden berusten op frames waarin de Nederlandse politiek gevangen is geraakt. Zijn boodschap werd ondersteund door twee Amerikaanse geleerden.

UPDATE: 13u00
De Farmers Defence Force kiest de zijde van LTO Nederland en maakt duidelijk dat FDF niet achter de scenario-berekeningen staat. FDF-voorzitter Mark van den Oever zegt dat in een vlog. Agractie, de andere nieuwe boerenactiegroep, laat in een persbericht weten dat onteigening onacceptabel is. Agractie schrijft: Het is voor ons onbespreekbaar boeren, die vaak al generaties lang geworteld zijn in de gebieden, gedwongen te onteigenen! En dat voor doelstellingen die per definitie niet gehaald kunnen worden zoals uit dit PBL rapport blijkt.
  • Deel
Druk af