Vooral de elektriciteitssector verdient een pluim, want die wist zijn CO2-uitstoot met een indrukwekkende 22% te verminderen door minder op steenkool en aardgas te leunen. Ondanks alle kritiek zet Nederland zet vol in op wind- en zonne-energie en dat werpt vruchten af.

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De tuinbouw laat een ander beeld zien. Die is verantwoordelijk voor de 2% stijging die op het conto komt van de landbouw als geheel. Niettemin is die stijging het gevolg van tuinders die weer meer aardgas zijn gaan gebruiken voor hun warmtekrachtinstallaties. De uitstoot van methaan en lachgas uit vee en land bleef stabiel.

Verder is het goed om te zien dat ook de gebouwde omgeving (denk aan onze huizen en kantoren) en de industrie hun steentje bijdragen met respectievelijk 10% en 3% minder uitstoot. Dit laat zien dat we breder inzetten op verduurzaming. Echter, de mobiliteitssector en dan met name het benzineverbruik, toont een toename van 2% in de uitstoot.

De CO2-intensiteit van onze economie – het volume CO2 dat we uitstoten per eenheid economische activiteit – blijft dalen. Sinds 2015 is deze intensiteit met meer dan 30% afgenomen. Dit betekent dat onze economie steeds 'groener' wordt, zelfs terwijl we groeien.

Ook interessant: voor het eerst tellen we de uitstoot door landgebruik mee in onze totale broeikasgasuitstoot. Dit is belangrijk voor ons doel om in 2030 minstens 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Met deze cijfers op zak, weten we beter waar we staan.
Dit artikel afdrukken