Dat concludeert een internationale groep onderzoekers in Science.

Het team analyseerden wereldwijd een half miljoen bomen in 813 tropische bossen. Temperatuur blijkt de belangrijkste rol te spelen in de variatie van koolstofopslag. Gemiddeld slaat een tropisch bos 150 ton koolstof per hectare op. Per graad Celsius stijging daalt dat met ongeveer 9 ton.

Voor alle tropische bossen samen komt dat neer op 14,1 miljard ton minder koolstofopslag per °C temperatuurstijging, schrijft EOS. Vooral het Amazonegebied zal aanzienlijk meer koolstof uitstoten bij een opwarming van 2°C. De onderzoekers zagen ook een grotere thermische veerkracht van tropische bossen dan tot nu toe gedacht. Op de lange termijn kunnen ze zich mogelijk aanpassen. Daarvoor moeten boomsoorten die goed tegen de nieuwe omstandigheden kunnen, zich wel kunnen verspreiden en bossen met elkaar verbonden zijn. “Fragmentatie belemmert het vermogen om de opwarming van de aarde te weerstaan”, aldus co-auteur Eric Arets van de WUR. Oppassen dus met ontbossing, houtkap en branden.

In een gelijktijdig uitgebrachte studie onderzochten wetenschappers van de WUR het effect van de CO2-stijging in de atmosfeer op bomengroei. In warme Aziatische bossen (>25°C) leidde de CO2-stijging tot sterkere hitte en droogtestress. In koelere bossen werden juist stimulerende effecten gevonden. "Samen suggereren deze onderzoeken dat de toekomstige rol van tropische bossen in het wereldwijde klimaatsysteem zal worden bepaald door hun reactie op warmte, in plaats van op CO2-stijging”, aldus Pieter Zuidema, betrokken bij beide studies.

“Onze studie geeft een waarschuwing af dat tropische bossen mogelijk hun opslagfunctie voor koolstof verliezen. Deze situatie kan verergeren als bossen ook vaker en heviger droogte ervaren”, aldus Zuidema.
Dit artikel afdrukken