Bomen en schimmels zijn natuurlijke bondgenoten. De symbiotische relatie tussen boomwortels en schimmels - de mycorrhiza - stimuleert de functie en veerkracht van ecosystemen. Dat weten we eigenlijk nog maar net, of misschien zelfs wel niet, schreef Claudia Hulshof hier vorig jaar. Laat staan dat we iets zinvols kunnen zeggen over wat de klimaatverandering - hogere temperaturen en toenemende droogte - voor impact zal hebben op deze diepgewortelde relatie.

Daarom zette een Amerikaans team van onderzoekers een experiment op. In de B4WarmED-veldproef in Minnesota, een aangeplant bos met boomsoorten uit noordelijke en gematigde streken (2 soorten naaldbomen en 2 soorten loofbomen), zetten ze terrasverwarmers neer en groeven ze ondergrondse verwarmingskabels in. De temperatuur steeg er met +3,1 °C. Tegelijkertijd verminderde een regenopvang de neerslag in het groeiseizoen met -30%.

De ondergrondse gevolgen bleken ingrijpend. De schimmelnetwerken veranderden van samenstelling: de schimmelnetwerken die de bomen 'verbinden' verschoven van complexe en goed verbonden netwerken naar eenvoudigere netwerken met minder verbindingen, zoals die over het algemeen voorkomen in sterk verstoorde ecosystemen. Concreet betekent dat volgens Scientias dat bomen waarschijnlijk minder goed CO2 omzetten in zuurstof en suikers door middel van fotosynthese, en dat de hoeveelheid koolstof die ze aan schimmels leveren vermindert.

De onderzoekers hopen dat dit eerste onderzoek naar de reactie van schimmelnetwerken op klimaatverandering tot vervolgonderzoeken in andere ecosystemen leidt om nog beter te begrijpen of ze bestand zijn tegen het veranderende klimaat.
  • Deel
Druk af