In het tijdschrift Frontiers in Public Health pleiten wetenschappers voor een nieuwe terminologie die het vetpercentage in het lichaam als uitgangspunt neemt. De vetmaat komt in de plaats van de Body Mass Index (BMI). De BMI zou 20% van de mensen onterecht als gezond classificeren.

Schattingen
Uit berekeningen die de onderzoekers maakten op basis van gegevens uit 2014, blijkt dat 62-76% van de mensen een te hoog percentage lichaamsvet heeft. Als er alleen gekeken wordt naar de BMI, blijft de meter steken op 39-49%. De mensen die vallen in het verschil tussen beide maten hebben een normaal gewicht en worden daarom geclassificeerd als gezond. Niettemin hebben ze een te hoog vetpercentage en lopen ze daarom, volgens de gangbare consensus onder wetenschappers, ook een verhoogd risico op chronische ziekten.

Slechts 1-2 miljard mensen (14-28%) heeft een als normaal beschouwde hoeveelheid lichaamsvet
“De ‘overfat’-categorie bevat ook mensen met een normaal gewicht die verhoogd risico lopen op chronische aandoeningen,” vertelt onderzoeker Philip Maffetone. “We willen mensen daar bewust van maken, door de nieuwe begrippen ‘te veel vet’ en ‘te weinig vet’ in te voeren.”

Volgens de berekeningen hebben wereldwijd 4,5 tot 5,5 miljard mensen (62-76%) een te hoog vetpercentage. Voor 9-10% van de wereldbevolking, 675-750 miljoen mensen, is de hoeveelheid vet juist te laag. Slechts 1-2 miljard mensen (14-28%) heeft een als normaal beschouwde normale hoeveelheid lichaamsvet.

Of iemand te veel of te weinig lichaamsvet heeft, is eenvoudig te bepalen door de middelomtrek te meten. Voor een vrouw is een gezonde middelomtrek 68-80 centimeter, voor een man is dit tussen 79 en 94 centimeter.

'Aankomend jogger'
Onlangs waarschuwden andere wetenschappers voor het medicaliseren van mensen die te dik of - zoals het nu moet gaan heten - te vet zijn. Argument: de indeling is ongeloofwaardig als je je goed voelt en het overgrote deel van de samenleving minstens zo vet is als jij. Met de indeling 'vet' voor mensen die op basis van hun lichaamsgewicht een gezonde BMI hadden (iets dat wijst op een te lage spiermassa) zou je ook kunnen zeggen: 'beweegt te weinig', 'aankomend jogger' of 'toekomstig bodybuilder'.
Dit artikel afdrukken