De fosfaatproductie van de totale Nederlandse veestapel kwam in 2017 uit op 169 miljoen kilo en bleef daarmee onder het fosfaatplafond. Dat meldt de Boerderij op basis van de meest recente cijfers van het CBS. Het fosfaat- en stikstofplafond zijn onderdeel van het derogatieplan en gebaseerd op de productie van 2002.
De fosfaatproductie van de melkveehouderij is van 89,5 miljoen kilo in 2016 gereduceerd tot 86,6 miljoen kilo binnen een jaar. Dat is het resultaat van het fosfaatreductieplan dat begin 2017 is ingevoerd.
De stikstofproductie, van belang voor het behalen van de Europese natuurbeschermingsdoelen, blijkt met 1,5% gestegen sinds 2016. Met een productie van 512 miljoen kilo ligt stikstof boven het plafond van 504 miljoen kilo in 2002.
Boerderij - Stikstofproductie veestapel boven plafond
  • Deel
Druk af