"Het toekennen van de derogatie was geen uitgemaakte zaak, daar is door veel mensen hard aan gewerkt. Ik ben dan ook blij dat het ons toch nog gelukt is de Europese Commissie te overtuigen met een positief advies te komen”, reageert minister Carola Schouten (landbouw).

Het Nitraatcomité adviseert de Europese Commissie die officieel nog moet besluiten. Dat is echter een formaliteit.

De derogatie houdt in dat Nederlandse melkveehouders vanwege gunstige groeiomstandigheden in Nederland, bij wijze van uitzondering hun land intensiever mogen bemesten met dierlijke mest dan andere Europese boeren. De bestaande stikstof- en fosfaatplafonds blijven gehandhaafd. Vanaf nu zullen melkveehouders een derogatievergunning moeten aanvragen, vergezeld van hun mineralenadministratie en een bemestingsplan. Ook moet Nederland de mestfraude stevig aanpakken. Daar is Schouten het mee eens: "Het is cruciaal dat de naleving van de mestregels in Nederland verbetert, niet alleen ter verantwoording van de derogatie richting Brussel en andere lidstaten, maar vooral ook ter verantwoording van de positie van de landbouwsector richting de Nederlandse maatschappij”, schrijft ze in de Kamerbrief.

Al eerder schreven we op Foodlog dat de beperkte periode van 2 jaar (in plaats van de 4 gebruikelijke) te maken heeft met gerezen wantrouwen. Nederlandse boeren en minister Schouten krijgen van de Europese Commissie nog 2 jaar om aan te tonen dat ze de nieuwe derogatie binnen de milieunormen overtuigend kunnen respecteren, cq. handhaven. De toekenning is een gunning onder voorwaarden. Als dat niet lukt, dan zal de koeienhouderij in ons land moeten krimpen.
Dit artikel afdrukken