In 2 kort gedingen deze week en begin augustus, eisen ongeveer 400 melkveehouders dat het ministerie van Economische Zaken het fosfaatreductieplan terugdraait, aldus het FD. De boeren stellen dat zij onevenredige schade lijden, doordat zij gegroeid zijn op een manier die in eerste instantie binnen de wettelijke kaders pasten. Door de invoering van het fosfaatreductieplan in maart van dit jaar, zijn hun investeringen in koeien, grond en stallen inmiddels tot strop verworden.

De Nederlandse melkveestapel moet met zo'n 160.000 koeien inkrimpen. In mei stelde de rechtbank al eerder melkveehouders in het gelijk die bezwaar maakten tegen het fosfaatreductieplan. Tegen dat vonnis is staatssecretaris Martijn van Dam in beroep gegaan; uitspraak wordt in september verwacht.

Het Financieele Dagblad - Honderden melkveehouders eisen terugdraaien fosfaatplan
  • Deel
Druk af