Donderdagmiddag en -avond debatteerde de Tweede Kamer over de aanpak van piekbelasters en natuurherstel met de ministers Adema (van Landbouw) en Van der Wal (van Stikstof en Natuur). Zoals vele media schreven, was het een verkiezingsdebat in voorbereiding op de Statenverkiezingen van 15 maart. CDA en VVD in de provincies verzetten zich tegen het stringente beleid zoals D66 dat in de Kamer verwoordde: innoveren, verplaatsen of stoppen als ze niet meer in het natuur- en bouwbeleid van Nederland passen. Als dat laatste niet vrijwillig gebeurt, dan moet het met een duidelijk verplichtend uitkoopscenario. De partijen daagden elkaar uit om duidelijk te zijn. PvdD, PvdA en GroenLinks wilden van D66 weten of de partij het kabinet zou steunen als het te mild zou zijn naar boeren. CDA en VVD kregen de vraag hoe ze met provinciale politici zouden omgaan als die tegen het kabinetsbeleid kiezen.

Minister Van der Wal kon geen duidelijkheid bieden over het van het bouw- en andere vergunningenslot halen van Nederland. Evenmin kon zij aangeven wat de zogeheten PAS-melders nu precies kunnen verwachten. Antwoorden laten nog op zich wachten, maar haar departement en dat van haar collega's van EZ zijn hard aan het werk luidde de boodschap steevast. Dat gold ook voor de ferme uitspraak dat ook andere sectoren hun eerlijke aandeel in de reductie van de emissies en neerslag van stikstof moeten gaan leveren.

Wel gaf Van der Wal aan dat ze van de KDW af wil en veel sterker wil inzetten op reductie van emissies naast een bredere waaier van natuurwaarden. Volgens D66 gaat het beleid van piekbelastende boeren laten stoppen in november starten. Volgens de VVD niet. De PvdD pleitte voor een eerlijk beleid dat niet alleen boeren maar ook andere bedrijven en het wegverkeer beperkt in hun uitstoot. Dat komt er volgens de minister maar het zal voor iedere sector anders zijn. Zij beloofde de SGP dat het goed gecoördineerd zal zijn.

Het debat kostte niettemin de hele middag en avond en is hieronder na te beluisteren en bekijken.  • Deel
Druk af