De daling van de stikstof- en fosfaatuitscheiding uit dierlijke mest zette in 2019 verder door, doordat de veestapel verder kromp. Dat meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.

Ten opzichte van 2018 nam de uitstoot van stikstof met 2,8% af en die van fosfaat met 4,0%. Nederland komt hiermee verder onder de plafonds die door de Europese Unie zijn vastgesteld. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van derogatie, het recht om meer mest te mogen toepassen dan volgens de Europese regels toegestaan is. Vorige week meldde het ministerie van LNV al dat de derogatie voor de komende 2 jaar veilig is gesteld.

De stikstofuitscheiding daalde met 13,9 miljoen kilo naar 489,7 miljoen kilo, eveneens ruim onder het vastgestelde stikstofplafond van 504,4 miljoen kilogram. De melkveesector was verantwoordelijk voor 279,7 miljoen kilogram stikstofuitscheiding (-3,5%), vleesrundvee kwam uit op 36,0 miljoen kilo. De stikstofuitstoot van de varkenssector daalde met -3,2% naar 93,7 miljoen kilogram, die van legpluimvee met -2,0%.

De totale fosfaatuitscheiding van de veestapel in ons land daalde vorig jaar met 6,5 miljoen kilogram naar 155,5 miljoen kilogram, ruim onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram. De fosfaatproductie van de melkveesector kwam vorig jaar uit op 75,5 miljoen kilogram, 3,2 miljoen kilogram (-4.0%) minder dan in 2018. Vleesrundvee zag de fosfaatproductie dalen van 12,1 naar 10,2 miljoen kilogram. De fosfaatuitscheiding van de varkenssector daalde met -2,4% naar 36,8 miljoen kilogram, van het legpluimvee met -3,9%.

In alle gevallen is de daling voor het grootste deel toe te schrijven aan minder dieren (-0,8% melkkoeien, -8,4% jongvee, -0,5% vleesvarkens, -5,1% fokvarkens), maar het resultaat werd ook bepaald door lagere stikstof- en fosforgehaltes in mengvoer.

Nam er ook nog iets toe? Jazeker, het stikstofgehalte van kuilgras steeg vorig jaar met 7%. En de stikstofuitscheiding van overige dieren steeg met 1,6 miljoen kilogram naar 24,3 miljoen kilo. Dat kwam door een toename van het aantal schapen en geiten en een afname van het aantal nertsen, aldus het CBS.
CBS - Stikstof- en fosfaatuitscheiding dierlijke mest opnieuw afgenomen
  • Deel
Druk af