In alle stilte blijken eierhandelaren dan toch schadeclaims in te dienen bij pluimveehouders wegens het leveren van met fipronil besmette eieren, schrijft Boerderij. De claims zouden variëren van enkele duizenden tot zelfs honderdduizenden euro’s en betreffen de kosten van het "terughalen, uitzoeken, vernietigen en opruimen van eieren die pakstations hadden geleverd aan retail in binnen- en buitenland". Ook zijn er eierhandelaren die de claims die zij van de verwerkende industrie binnen hebben gekregen 'doorbelasten' aan de pluimveehouders. Noch de eierhandelaren noch de pluimveehouders willen veel kwijt over de schadeclaims. "Dit is iets tussen pluimveehouder en pakstation", klinkt het.

Eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen bieden geen soelaas; terugroepacties zouden niet onder de dekking vallen. Wat resteert is in gesprek of onderhandeling gaan en vragen om concrete en gedocumenteerde onderbouwing van de schadeclaim, "met batchnummers, en uitslagen van monsternames." Eerder besloten supermarkten geen claims tegen pluimveehouders in te dienen.
Boerderij - Schadeclaims fipronil van tienduizenden euro?s of meer
  • Deel
Druk af